Om tjänsten

Besök hemsida
Omfattning Heltid
Publicerad 2024-07-05

Stadsfastighetsförvaltningen skapar miljöer där livet får ta plats genom att planera, bygga, hyra in, förvalta och utveckla lokaler och utemiljöer för Göteborgs Stads verksamheter. Varje dag är hundratusentals göteborgare verksamma i förskolor, skolor, vård- och omsorgsboenden och andra lokaler som vi sköter om. Gemensamt med stadsmiljöförvaltingen, exploateringsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen har vi ett samordnat ansvar för stadsutvecklingen i Göteborgs stad. Detta innebär en delad ansvarsfördelning och roller utifrån skeden: planering; genomförande och förvaltning med mål att bidra till en sammanhållen, effektiv och transparent stadsutveckling för boende, besökare och näringsliv i staden. ARBETSUPPGIFTER På vår HR avdelning arbetar idag engagerade och kreativa medarbetare med specialistkompetenser inom olika områden. Tillsammans med verksamheterna arbetar vi med områden som arbetsmiljö, arbetsrätt, lönebildning, medarbetarskap, ledarskap och strategisk kompetensförsörjning. För oss är det viktigt att ha en god arbetsmiljö och att vi medarbetare har goda utvecklingsmöjligheter och förmåner. Hållbar arbetsmiljö, hälsa och välbefinnande samt kompetensutveckling är några viktiga ingredienser i det arbetet. Att ständigt arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare är en självklarhet för oss. Vi erbjuder ett kvalificerat stöd till förvaltningens samtliga chefer i både operativa och taktiska frågor. Vi vill ligga i framkant och driver ett framgångsrikt och aktivt utvecklingsarbete som bidrar till verksamhetsutveckling, stolta medarbetare och nöjda hyresgäster. Med en hög kompetens inom HR och en förståelse för hur vi tillsammans bidrar till förvaltningens verksamhetsutveckling och engagerade medarbetare integrerar vi våra specialistkompetenser till en väl fungerande helhet. Inom HR avdelningen har vi ett gott samarbete där vi alltid ställer upp på varandra. Dina arbetsuppgifter: Vi söker nu en ny kollega som skall arbeta tillsammans med oss med att driva HR arbetet vid vår förvaltning. I denna tjänst blir det du som har process- och utvecklingsansvarig för området arbetsrätt. Processansvar innebär att vara förvaltningens specialist inom detta område, säkerställa implementering av arbetssätt och uppdateringar i förvaltningen samt medverka i tvärgrupper för arbetsrätt inom staden. Du driver och kvalitetssäkrar förvaltningens arbete och arbetssätt samt uppdaterar och föreslår förbättringsarbete inom området som du sedan även genomför. Tjänsten innebär också att vara HR stöd för ett verksamhetsområde inom förvaltningen där du är ett konsultativt stöd till chefer inom områden som till exempel arbetsmiljö, rehabilitering, samverkan, arbetsrätt och lönebildning. Du arbetar nära de chefer som ingår i verksamheten och sitter i med i dess ledningsgrupp. KVALIFIKATIONER Vem söker vi? Vi söker dig som har en högskoleexamen med inriktning mot HR-frågor eller annan akademisk utbildning som bedöms relevant. För denna tjänst behöver du ha bred och gedigen erfarenhet av arbete som HR generalist. Du har tidigare arbetat som strategiskt och operativt stöd till chefer i bland annat arbetsrättsliga frågor, i samverkan med fackliga organisationer samt drivit utvecklingsarbete och förändringsarbete. Då denna tjänst innefattar specialistområde arbetsrätt vill vi att du har god vana och dokumenterad erfarenhet inom detta område. För denna tjänst är det meriterande om du arbetat inom kommunal förvaltning. Du har en stor förståelse för komplexiteten och är trygg i alla frågor som behandlas inom området. För att du skall lyckas bäst i denna roll söker vi dig som har förmåga att se sammanhang och kan lösa komplexa problem. Det är en självklarhet för dig att agera förtroendegivande och prestigelöst och du har lätt för att bygga relationer med dem du möter. Då vi arbetar med många frågor samtidigt behöver du ha god förmåga att arbeta med många frågor parallellt. Som HR stöd behöver du ha förmåga att ta in och förstå andras synpunkter men också göra dig förstådd och på ett pedagogiskt sätt framhålla de synpunkter du själv företräder. Du har en självklar integritet i yrkesrollen, där du agerar efter de värderingar som vår förvaltning företräder. Hos oss värderas professionalism högt, men även humor och glädje är en viktig del. För oss är jämställdhets- och mångfaldsarbete högt prioriterade områden, vilket förutsätter att det också linjerar med din värdegrund. Då vi arbetar och verkar i en värderingsbaserad organisationskultur behöver du ha med dig samma synsätt till vår förvaltning. ÖVRIGT Vi erbjuder en arbetsplats i utveckling och med framåtanda. Våra medarbetare har breda och varierande kompetenser. Vi arbetar i trevliga lokaler och erbjuder medarbetarförmåner såsom flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och cykelförmåner. Stadsfastigheter arbetar för ett hållbart arbetsliv där du ska kunna kombinera ett spännande och givande arbetsliv med ett rikt liv också utanför arbetet. Vi har skapat möjligheter till växelvis arbete, med detta menas att du skall kunna förlägga delar av sin arbetstid i hemmet när verksamheten tillåter det. Vi erbjuder dig ett utvecklings och ett innovationsklimat som ger dig goda möjligheter till karriärutveckling. Inom förvaltningen tillämpar vi ett tillitsbaserat ledarskap som grundar sig i den inkluderande arbetsplatsen. Vi strävar efter att ha en jämn fördelning mellan kvinnor och män och en spridning när det gäller ålder på enheten. Vi vill att våra arbetsplatser ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet. Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Mer info

Omfattning Heltid
Varaktighet Tillsvidare
Antal platser 1
Lön Fast månads- vecko- eller timlön

Sök jobbet

Ansök via arbetsgivarens hemsida

Skicka ansökan

Dela annons