Specialpedagog lön

Lästid: 2 min

Erla Andersson
Erla Andersson
Erla Andersson Erla Andersson
Erla jobbar som Content Team Coach och arbetar löpande med SEO, coachning och teamutveckling. Hon har en examen i medie- och kommunikationsvetenskap, men har även studerat retorik och företagsekonomi på GU. Tidigare i karriären har hon varit i resebranschen och restaurangchef inom fast food.
Publicerad 16 May 2024

Vill du göra en positiv skillnad för barn och unga? Som specialpedagog har du ett givande arbete där du dagligen är med och stöttar och påverkar elevers lärande. Du samarbetar nära föräldrar och andra lärare i ett varierat och kreativt arbete för att ge extra stöd där det behövs. Här kan du ta del av allt som är bra att veta när du funderar att utbilda dig till specialpedagog, eller förbereder dig inför nästa lönesamtal.

Vad är medellönen? - Specialpedagog

Medellönen för en specialpedagog var under 2022 cirka 43 000 kr.

Kvinnliga specialpedagoger - Snittlön

Medellönen för specialpedagoger var under 2022 cirka 43 100 kr bland kvinnor.

Manligaa specialpedagoger - Snittlön

Medellönen för specialpedagoger var under 2022 cirka 41 900 kr bland män.

Jämför snittlön - Specialpedagoger

Privat- och offentlig sektor

Offentlig sektor Privat sektor
Medellön 43 400 kr 40 300 kr

Olika regioner

Region Kvinnor Män
Stockholm 45 700 kr 44 300 kr
Östra Mellansverige 41 900 kr 41 100 kr
Småland med öarna 42 300 kr 41 500 kr
Sydsverige 43 000 kr 40 600 kr
Västsverige 43 400 kr 42 600 kr
Norra Mellansverige 41 600 kr -
Mellersta Norrland 41 600 kr -
Övre Norrland 41 600 kr -
Datan i tabellerna är baserad på SCB:s senaste lönestatestik från 2022

Specialpedagog - Jobbutsikter

Jobbutsikter det närmsta året

Jobbutsikterna väntas vara mycket goda för specialpedagoger det närmsta året

Jobbutsikter de närmsta 3 åren

Jobbutsikterna väntas vara mycket goda för specialpedagoger det närmsta 3 åren

Arbetsuppgifter och utbildning

Som specialpedagog har du stort ansvar och stor påverkansgrad på elevers lärande. Du utvecklar skräddarsydda utbildningplaner för elever med särskilda behov. Du arbetar också direkt med eleverna i klassrummen för att ge extra undervisning och stöd, både i grupp och individuellt. En annan viktig del är samarbetet och kommunikationen med elevens föräldrar och lärare för att stötta och vägleda med målet att skapa en så trygg och stödjande lärmiljö för eleven som möjligt.

En specialpedagog behöver en grundläggande lärarutbildning, och en vidareutbildning inom specialpedagogik. Dessa utbildningar tas ofta på universitet och leder till en magister. Utöver detta finns det stort behov av löpande fortbildning för att vara uppdaterad om den senaste forskningen och metoder inom olika områden.

Om du känner igen att du har hög empati, stort tålamod, och god kommunikationsförmåga så besitter du de viktigaste egenskaperna för en bra specialpedagog. Att på ett lugnt, metodiskt och pedagogiskt sätt guida elever kräver också flexibilitet och kreativitet. Alla elever har olika behov, och det krävs att du kan anpassa dig och hitta lösningar för varje individ.

Löneutveckling

Datan i dennna tabell är baserad på SCB:s senaste lönestatestik från 2022