Semesterersättning - Allt du behöver veta

Lästid: 3 min

Märtha Holmström
Märtha Holmström
Märtha Holmström Märtha Holmström
Märtha arbetar som HR-ansvarig och har en kandidatexamen i Sociologi med inriktning personal- och arbetslivsfrågor. I sin roll hanterar hon bland annat löpande rekrytering, personalfrågor och löneadministration.
Uppdaterad 14 Mar 2024

Semesterersättning kan kännas krångligt och blandas ofta ihop med semesterlönen – vad är ens skillnaden på dessa? Här svarar vi på vanliga frågor och hjälper dig med det du behöver veta om semesterersättningen inför att du ska sluta på en arbetsplats.

Vanliga frågor

Vad är semesterersättning, hur mycket är den på och hur räknar man ut den egentligen? Här svarar vi på de vanligaste frågorna om semesterersättning!

Vad är semesterersättning?

Semesterersättning är en ersättning du får för semester som du har tjänat in under det gångna året, men inte tagit ut. Semesterersättningen får du när du avslutar en anställning och ska inte förväxlas med din semesterlön som du får under din semester.

Hur mycket är semesterersättningen på?

Semesterersättningen är på minst 12 procent av lönen du tjänat in och ska betalas ut senast en månad efter att du avslutat din anställning på en arbetsplats.

Hur räknar man ut semesterersättning?

För att beräkna semesterersättning behöver du veta:

  • Hur många betalda semesterdagar du har tjänat in, som du inte har plockat ut.
  • Om din arbetsplats har kollektivavtal, då reglerna för beräkningen av semesterersättningen kan variera beroende på om företaget har kollektivavtal eller inte.

Använd exempelvis Unionens semesterersättningskalkylator för att beräkna semesterersättning.

Räkna ut din semesterersättning

Kan man avtala bort semesterersättningen?

Nej, semesterersättning är en laglig rättighet, oavsett om din arbetsgivare har kollektivavtal eller inte. Du kan därför inte bli av med semesterersättningen och den kan inte heller förhandlas bort.

Som anställd har du rätt till…

… sparad semester från tidigare år

… återstående semester för innevarande år

… intjänad semester under innevarande år

Har du tagit ut förskottssemester kan dessa dagar avräknas mot din semesterersättning när du slutar på arbetsplatsen.

När betalas semesterersättning ut?

Semesterersättning ska betalas ut senast en månad efter avslutad anställning.

Ersättningen ska inte bakas in i lönen, eftersom det tydligt ska framgå vad som är semesterersättning och vad som är lön. I din lönespecifikation ska alltid semesterersättningen finnas specificerad.

Hur fungerar det med semesterersättning som timanställd?

Oavsett om du är heltidsanställd eller visstidsanställd har du rätt till semesterersättning, dock kan villkoren variera om du är timanställd eller visstidsanställd och har arbetat mindre än tre månader. Om så är fallet kan arbetsgivaren välja att betala ut semesterersättningen löpande i samband med löneutbetalningen eller i en klumpsumma vid anställningens slut.

Så här påverkar kollektivavtalet din ersättning

Semesterersättning med kollektivavtal

Om din arbetsgivare har kollektivavtal beräknas din semesterersättning på 5,4 procent av din månadslön per semesterdag. Dessutom ska du ha 0,5 procent per semesterdag på dina intjänade rörliga lönedelar (t.ex. provision, bonus osv.).

Semesterersättning utan kollektivavtal

Om din arbetsgivare inte har kollektivavtal beräknas ersättningen enligt semesterlagen, vilken består av två olika regler.

  • Sammalöneregeln:
    För varje semesterdag får du ordinarie lön plus ett tillägg. Du kan räkna ut detta genom att ta månadslönen/21 + 0,43 % x månadslönen per semesterdag.
  • Procentregeln:
    Semesterersättningen enligt procentregeln ligger på 12 procent av lönen du tjänat in under föregående intjänandeår (året då du tjänar in din semester), oavsett om du har fast eller rörlig lön. Detta blir din totala semesterlön, och om du delar den med 25 får du fram din semesterlön per dag.

Läs mer på Unionen.se för mer ingående information om hur det fungerar. På deras sida finns även en kalkylator för hur du kan beräkna din semesterersättning.