Föräldrapenning – Så här får du ut mest av föräldrapengen

Det är ganska krångligt och kan kännas jobbigt att sätta sig in i hur föräldrapenning fungerar och hur du ska lägga upp dina föräldradagar för att få ut så mycket som möjligt i föräldrapenning. Här tar vi dig hela vägen från grunderna fram till hur du maxar din föräldrapeng.


Vanliga frågor om föräldrapeng

Vad är föräldrapenning, hur beräknas den och hur mycket får jag egentligen ut i föräldrapeng? Här svarar vi på de vanligaste frågorna!

Vad är föräldrapenning?

Föräldrapenning, eller föräldrapeng som det också kallas, är pengar du får från Försäkringskassan för att kunna vara hemma med ditt barn när barnet är nyfött, istället för att jobba, plugga eller söka jobb.

Vem har rätt till föräldrapenning?

Du har rätt till föräldrapenning om du…

… Är förälder till barnet eller har vårdnaden om barnet

… Är gift/sambo med barnets föräldrar

… Är hemma med ditt barn istället för att jobba, plugga eller söka jobb

… Är försäkrad i Sverige (det är du oftast om du bor eller arbetar i Sverige).

Få mer information på Försäkringskassan.se.

Hur beräknas föräldrapenning?

Föräldrapenning beräknas efter hur mycket du får i inkomst under det kommande året. Föräldrapengen är en sjukpenninggrundande inkomst (SGI) som är 97 procent av din totala inkomst (innan skatt), vilken fastställs av Försäkringskassan. Sedan får du 80 procent av din SGI i föräldrapenning.

Är du arbetslös baseras din SGI på din förväntade inkomst.

Hur mycket får jag? Räkna ut föräldrapenning här

Föräldrapengen är generellt sett totalt knappt 80 procent av din lön, men eftersom den baseras på din inkomst kan inte vi svara på hur mycket du får ut i månaden som föräldraledig.

Räkna ut föräldrapenning via Kassakollen på Försäkringskassan.

Räkna ut din föräldrapenning

Hur får man ut mest av föräldrapenningen?

Kan jag ta ut föräldrapenning på helgen och hur ska jag egentligen göra om barnet blir sjukt? Här går vi igenom våra bästa tips för att du ska kunna ta ut föräldrapenning smartast samt tillfällen då du inte ska ta ut föräldrapengen och istället spara föräldradagar!

Så här ska du ta ut föräldrapenning smartast:

  • Ta ut 7 dagar i veckan – ta ut föräldrapenning på helgen

Om du vill ha ut max av din föräldrapeng ska du ta ut sju föräldradagar varje vecka – ja du ska även ta ut föräldrapenning på helgen, då föräldrapengen är kalenderbaserad och inte dagsberäknande som lönen hos arbetsgivaren.

Dock ska du veta att ni bara kommer kunna vara hemma med barnet i 480 dagar med utbetald föräldrapenning (cirka ett år och tre månader) om ni väljer att ta ut sju dagar varje vecka.

  • Kolla upp om du kan få föräldralön från arbetsgivaren

Om din arbetsgivare har kollektivavtal kan du ha rätt till föräldralön, vilket innebär en utfyllnad med 10 procent av din lön. Syftet med föräldralön är att du ska kunna få 90 procent av din lön om du tar ut full ersättning från Försäkringskassan.

  • Dela på dagarna med din partner

Ofta väljer nyblivna föräldrar att låta den föräldern med lägst lön ta ut flest föräldradagar, men det är inte säkert att ni tjänar mest på detta. Om föräldern med högre lön har rätt till föräldralön kan det vara en fördel att ni delar lika på föräldradagarna, för familjens totala inkomst.

  • Försök nå lönetaket

Din föräldrapeng baseras på hur hög inkomst du har innan barnet föds. Föräldrapengen styrs av din sjukpenningsgrundade inkomst (SGI) som är 97 procent av din totala inkomst. Därefter får du 80 procent av din SGI i föräldrapeng.

Om du jobbar heltid baseras din SGI på din månadslön och återkommande övertidsersättning, vilket innebär att det lönar sig att jobba mer än heltid. Det finns ett lönetak som ligger på 37 333 kronor i månaden och om du tjänar mer än det, så påverkas inte din föräldrapeng. Satsa därför på att försöka nå lönetaket!

Då ska du spara dina föräldradagar:

  • Om du blir sjuk

Skulle du istället insjukna under din föräldraledighet och därmed får svårt att ta hand om ditt barn kan du istället få sjukpenning och de föräldradagar du har att ta ut kan istället sparas. Detta ska anmälas till Försäkringskassan genom en så kallad sjukanmälan, och då kommer de byta ut föräldradagar mot sjukpenning. När du tillfrisknat ska du därefter anmäla till Försäkringskassan och söka föräldrapenning på nytt.

  • Vid högtider

Med tanke på att föräldradagarna är kalenderdagsberäknande ska du inte ta ut föräldradagar på röda dagar. Se då till att söka semester under dessa dagar istället, så att arbetsgivaren betalar dig för de röda dagarna och du kan spara föräldradagar.

  • Ta ut dagarna i tid

– Föddes ditt barn efter 1 januari 2014 kommer dina sparade föräldradagar brinna inne när ditt barn fyllt 12 år.

– Föddes ditt barn innan 1 januari 2014 kan du bara ta av dina föräldradagar tills det att ditt barn fyllt 8 år.

  • Om ditt barn blir sjukt eller hamnar på sjukhus

Om ditt barn blir sjukt eller hamnar på sjukhus kan du byta ut dina föräldradagar mot VAB (vård av sjukt barn). Dessutom kan båda föräldrarna få ersättning för VAB om barnet hamnar på sjukhus.