Vad är en bra lön?

Lästid: 5 min

Märtha Holmström
Märtha Holmström
Märtha Holmström Märtha Holmström
Märtha arbetar som HR-ansvarig och har en kandidatexamen i Sociologi med inriktning personal- och arbetslivsfrågor. I sin roll hanterar hon bland annat löpande rekrytering, personalfrågor och löneadministration.
Uppdaterad 14 Mar 2024

Att definiera vad en “bra lön” är kan vara komplicerat, eftersom det beror på flera faktorer. Saker som arbetsuppgifter, yrkeserfarenhet, utbildningsnivå och region kan alla påverka vad en bra lön är. Låt oss titta på några specifika yrken och vad du kan förvänta dig i lön inom dessa områden.

Vilken lön ska jag ha?

Det kan vara svårt att veta vilken lön du bör ha, men det finns några sätt att ta reda på det. Kolla på lönestatistik för ditt yrke och region, och prata med kollegor och branschkollegor. Du bör också beakta din erfarenhet och de färdigheter du bidrar med till företaget.

Vi har kollat på lite olika branscher och har tagit fram exempel på vad säljare, vårdpersonal och hantverkare tjänar:

Säljare lön

En säljare har en varierande lön, ofta baserad på en grundlön plus provision. Grundlönen för en säljare varierar, men enligt lönestatistik ligger medianlönen för en säljare i Sverige mellan 39 000 – 50 000 kr per månad. Det här kan dock variera stort beroende på bransch och erfarenhet, samt om det finns möjlighet till provision.

Lön vårdpersonal

Vårdpersonal, som sjuksköterskor och undersköterskor, har en medianlön på runt 25 000 – 35 000 kr i månaden i Sverige, enligt lönestatistik. Detta kan dock variera ganska mycket beroende på vilken typ av vårdpersonal du är, din erfarenhet och i vilken region du arbetar.

Hur mycket tjänar en hantverkare?

En hantverkares lön kan variera mycket beroende på specialisering och erfarenhet. Enligt lönestatistik i Sverige tjänar en erfaren hantverkare, som elektriker eller snickare, oftast mellan 25 000 – 40 000 kr i månaden.

Lön inom IT-branschen

Löner inom IT-branschen kan variera mycket, beroende på specifika roller och färdigheter. Till exempel kan en programmerare tjäna i genomsnitt 35 000-45 000 kr per månad, medan en systemarkitekt ofta kan förvänta sig en högre lön på grund av den höga efterfrågan på dessa specialiserade färdigheter.

Lön för chefer

Chefernas löner kan variera avsevärt beroende på storleken på det team de ansvarar för, vilken typ av roll de har samt företagets storlek. Generellt sett kan en avdelningschef i ett mindre företag förvänta sig en lön på runt 40 000-50 000 kr per månad, medan en VD för ett större företag kan förvänta sig betydligt högre löner.

Jämförelse av löner i olika branscher

Att jämföra löner över olika branscher kan ge en bild av var du kan förvänta dig högst lön. Även om det finns variationer inom varje bransch, tenderar vissa branscher, som teknik, finans och medicin, att erbjuda högre genomsnittslöner jämfört med andra branscher som detaljhandel eller gästservice. Vi rekommenderar dig att göra egen research för att förstå vad du kan förvänta dig inom din specifika bransch och position.

Att räkna ut en rättvis lön

Att räkna ut en rättvis lön är inte alltid en rak vetenskap. Det kan involvera flera faktorer, inklusive din erfarenhet, utbildningsbakgrund, branschen och arbetsmarknadens tillstånd. Känner du till den genomsnittliga lönen för din position och region? Har du undersökt hur mycket andra i liknande positioner tjänar? Genom att ställa dessa frågor kan du börja räkna ut en lön som känns rättvis för dig.

Det är också viktigt att överväga hur din lön förhåller sig till levnadskostnaderna i din region. I områden med högre levnadskostnader, som storstäder, kan löner vara högre för att kompensera för de ökade kostnaderna. Samtidigt kan vissa positioner erbjuda andra förmåner, som till exempel flexibla arbetstider eller möjligheten att arbeta hemifrån, som kan vara värdefulla även om den faktiska lönen inte är lika hög.

Några av de faktorer som kan påverka din lön inkluderar:

  • Din erfarenhet och färdigheter: Har du specialkunskaper eller unik erfarenhet som kan öka ditt värde?
  • Din utbildningsbakgrund: Vilken nivå av utbildning har du? Har du en examen eller certifiering som är relevant för ditt jobb?
  • Arbetsmarknadens tillstånd: Är det just nu en arbetsgivares marknad eller en arbetstagares marknad? Detta kan ha stor inverkan på lönen.
  • Din geografiska plats: Löner kan variera mycket beroende på var du bor och arbetar.
  • Bransch och sektor: Vissa branscher betalar generellt sett högre löner än andra. Privat sektor tenderar att betala mer än offentlig sektor för samma typer av jobb.
  • Företagets storlek: Större företag har oftast högre löner än mindre företag, men det finns undantag.
  • Ytterligare förmåner: Som tidigare nämnt, kan icke-finansiella förmåner som flexibilitet, hälsoförmåner och andra förmåner också påverka det totala värdet av din ersättning.

Hur löneförhandlar man?

Löneförhandlingar kan kännas svåra, men det är en viktig del i att säkerställa att du får rätt ersättning för ditt arbete. Förberedelse är nyckeln. Gör din research och ta reda på vad genomsnittslönen är för ditt yrke och din region. Ha en tydlig bild av vad du vill uppnå med förhandlingen och vilka argument du har för att motivera en löneökning. Lär mer om hur du löneförhandlar i vår guide.

Förhandla lön vid nyanställning

När du är på väg att börja ett nytt jobb är det ett perfekt tillfälle att förhandla om din lön. Var förberedd på att diskutera din tidigare erfarenhet, dina kvalifikationer och den lönenivå du förväntar dig baserat på marknadsundersökningar.

Förhandla om lön vid löneöversyn

En årlig löneöversyn är ett bra tillfälle att förhandla om din lön. Var redo att lyfta fram dina prestationer under det senaste året och hur de har bidragit till företagets framgång. Ha en klar förståelse för vad en konkurrenskraftig lön för din position och bransch är.