Semesterlön – Vad du behöver veta

Lästid: 3 min

Märtha Holmström
Märtha Holmström
Märtha Holmström Märtha Holmström
Märtha arbetar som HR-ansvarig och har en kandidatexamen i Sociologi med inriktning personal- och arbetslivsfrågor. I sin roll hanterar hon bland annat löpande rekrytering, personalfrågor och löneadministration.
Uppdaterad 14 Mar 2024

Semesterlön, inklusive månadslön och semestertillägg, varierar beroende på kollektivavtal eller semesterlag; med kollektivavtal är tillägget 0,8% av månadslönen, medan utan det beror det på sammalöneregel eller procentregel (12% av total utbetald lön).

Semesterlönen kan vara en svår nöt att knäcka och känns för många onödigt rörig. Kanske litar du blint på att arbetsgivaren gör allt rätt, men det är sällan en nackdel att ha lite koll själv, för du vill ju såklart veta att du får rätt lön även under semestern. Här svarar vi på de vanligaste frågorna och informerar dig om det du behöver veta om semesterlönen.

Vanliga frågor

Vad är semesterlön, hur beräknas den och hur mycket lön får jag egentligen in på kontot under semestern? Här delar vi svaren på några av de vanligaste frågorna om lön under semestern!

Vad är semesterlön?

Semesterlön är lönen du får under din semester. Förenklat kan man säga att du får ut din ordinarie månadslön som vanligt, plus ett semestertillägg för antalet semesterdagar du väljer att plocka ut under din semester. Många förväxlar semesterlönen med semesterersättningen som du får efter att du slutat på en arbetsplats.

Du har rätt till ersättning från arbetsgivaren när du har semester, men tänk på att du måste ha tjänat in semestern för att få den betald. På vissa arbetsplatser har de anställda rätt till förskottssemester, som innebär att du får dina semesterdagar betalda i förskott men då kan du också tvingas till ett avdrag när du slutar på arbetsplatsen.

Hur mycket är semesterlönen på?

Hur mycket du får i semesterlön påverkas av om din arbetsgivare har kollektivavtal eller inte.

  • Med kollektivavtal får du ett semestertillägg på 0,8 procent utöver din månadslön.
  • Utan kollektivavtal får du ett semestertillägg på 0,43 procent av aktuell månadslön eller 12 procent av den sammanlagda utbetalade lönen under det intjänade semesteråret.

När betalas semesterlönen ut?

Semestertillägget ska betalas ut i samband med din semester. Har du innestående lön får du troligtvis semesterlönen nästkommande månad efter din semester.

Hur räknar man ut semesterlön?

Hur man räknar ut semesterlön styrs ofta av kollektivavtalet, men om din arbetsplats inte har något kollektivavtal är det någon av semesterlagens två modeller som ska användas (sammalöneregeln eller procentregeln). Läs mer om dessa nedan.

Du kan också räkna ut semesterlön via exempelvis Unionen.se som har en semesterlönekalkylator.

Räkna ut din semesterlön

Så här påverkar kollektivavtalet din lön under semestern

Beräkning av semesterlön vid kollektivavtal

Om din arbetsgivare har kollektivavtal består semesterlönen av:

  • Din aktuella månadslön när du tar ut din semester.
  • Semestertillägg på 0,8 procent av aktuell månadslön för varje semesterdag. Detta betalas ut i samband med din semester. Oftast är detta månaden efter att du haft semester, men det kan variera från olika arbetsplatser.
  • Semestertillägg på 0,5 procent av alla rörliga lönedelar (provision, bonus etc.) som betalats ut under intjänandeåret för varje semesterdag. Detta betalas ut senast i slutet av semesteråret, oftast är sista dagen 31 mars.

Beräkning av semesterlön utan kollektivavtal

Om din arbetsgivare inte har kollektivavtal räknas semesterlönen ut efter semesterlagen, som består av två olika regler:

Sammalöneregeln
Om arbetsgivaren använder sammalöneregeln för att beräkna semesterlön består den av:

  • Din aktuella månadslön när du tar ut din semester.
  • Semestertillägg på 0,43 procent av din aktuella månadslön per semesterdag.

Procentregeln
Om arbetsgivaren använder procentregeln för att beräkna semesterlön består den av:

  • 12 procent av den sammanlagda utbetalda lönen innan skatt. Detta ger den sammanlagda semesterlönen. För att veta vad du får per semesterdag kan du dela summan med 25.