Polis - Lön

Lästid: 2 min

Erla Andersson
Erla Andersson
Erla Andersson Erla Andersson
Erla jobbar som Content Team Coach och arbetar löpande med SEO, coachning och teamutveckling. Hon har en examen i medie- och kommunikationsvetenskap, men har även studerat retorik och företagsekonomi på GU. Tidigare i karriären har hon varit i resebranschen och restaurangchef inom fast food.
Publicerad 20 Feb 2024

Är du utbildad polis eller funderar på att bli polis? Lönestatistik och yrkesprognoser hjälper dig få en rättvis lön för ditt arbete.

Genomsnittslön - Polis

2022 var snittlönen för en polis 38 800 kr.

Medellön kvinnliga poliser

Under 2022 var medellönen för en kvinnlig polis 39 400 kr.

Medellön manliga poliser

Under 2022 var medellönen för en manlig polis 38 500 kr.

Olika regioner

Region Kvinnor Män
Övre Norrland 38 100 kr 37 400 kr
Mellersta Norrland 37 600 kr 36 600 kr
Norra Mellansverige 38 100 kr 37 800 kr
Västsverige 39 400 kr 38 300 kr
Sydsverige 38 400 kr 37 100 kr
Småland med öarna 38 600 kr 37 000 kr
Östra Mellansverige 37 600 kr 37 800 kr
Stockholm 42 000 kr 41 000 kr

Jobbutsikter för en polis

I Sverige finns det idag cirka 16 100 poliser, varav 34 procent är kvinnor och 66 procent är män.

Jobbutsikter det närmsta året

Jobbutsikterna väntas vara mycket goda för poliser det närmsta året

Jobbutsikter de närmsta 3 åren

Jobbutsikterna väntas vara mycket goda för poliser det närmsta 3 åren

Arbetsuppgifter och utbildning

Att arbeta som polis innebär att aktivt bidra till samhällets säkerhet och ordning. Poliser har ett brett ansvarsområde som omfattar brottsförebyggande arbete, utredningar, allmän ordning och säkerhet samt akutinsatser. Yrket kräver ett starkt engagemang för rättvisa och en vilja att tjäna allmänheten.

För att bli polis i Sverige krävs genomgången polisutbildning vid Polisens högskola, en utbildning som sträcker sig över 2,5 år och kombinerar teoretiska studier med praktiska övningar och verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Att lyckas och trivas i polisyrket kräver god fysisk kondition, psykisk styrka och förmågan att hantera stressiga situationer. Dessutom är det viktigt att vara bra på att kommunicera, då arbetet ofta innebär kontakt med människor i olika situationer. Poliser måste kunna fatta snabba beslut, arbeta väl i team och ha förmågan att analysera komplexa situationer. Yrket erbjuder en dynamisk arbetsmiljö med varierande arbetsuppgifter och möjlighet till specialisering inom olika områden. Att vara polis är ett ansvarsfullt och ofta utmanande yrke som ger möjlighet att göra en konkret skillnad i samhället.

Löneutveckling

Datan i dennna tabell är baserad på SCB:s senaste lönestatestik från 2022