Sjuksköterska - Lön

Lästid: 2 min

Astrid Lilja
Astrid Lilja
Astrid Lilja Astrid Lilja
Astrid är Sr. SEO Copywriter på Noor Digital och har flera års erfarenhet inom SEO och content marketing. Hon har en kandidatexamen i språkvetenskap med inriktning på digital kommunikation och har alltid haft ett stort hjärta för språk och att skriva olika typer av texter.
Uppdaterad 14 Mar 2024

Som sjuksköterska spelar du en viktigt roll för samhället. Du hjälper till att förebygga sjukdom, främja hälsa och välbefinnande samt ger vård och stöd till patienter. Här kan du lära dig mer om yrket och se den sensate lönestatistiken.

Sjuksköterska - Genomsnittslön

2022 var medellönen cirka 41 100 kr för en sjuksköterska.

Medellön bland kvinnor

Under 2022 var medellönen för en kvinnlig sjuksköterska 40 900 kr.

Medellön för män

Under 2022 var medellönen för en manlig sjuksköterska 42 200 kr.

Jämför medellöner för sjuksköterskor

Privat- och offentlig sektor

Offentlig sektor Privat sektor
Medellön 38 600 kr 47 400 kr

Olika regioner

Region Kvinnor Män
Stockholm 45 200 kr 47 100 kr
Östra Mellansverige 40 100 kr 40 300 kr
Småland med öarna 38 000 kr 38 300 kr
Sydsverige 40 100 kr 41 000 kr
Västsverige 40 700 kr 42 100 kr
Norra Mellansverige 37 600 kr 38 000 kr
Mellersta Norrland 38 300 kr 40 100 kr
Övre Norrland 37 400 kr 38 200 kr

Jobbutsikter för en sjuksköterska

Av cirka yrkesverksamma sjuksköterskor i Sverige, är 0 procent kvinnor och 0 procent män.

Jobbutsikter det närmsta året

Jobbutsikterna väntas vara mycket goda för sjuksköterskor det närmsta året

Jobbutsikter de närmsta 3 åren

Jobbutsikterna väntas vara mycket goda för sjuksköterskor det närmsta 3 åren

Arbetsuppgifter och utbildning

Som sjuksköterska ansvarar du för patienternas omvårdnad, bedömer deras tillstånd, ger vård och stöd, administrerar mediciner och samarbetar med annan vårdpersonal för att ge patienterna bästa möjliga vård och stöttning. Empati, tålamod och en bra kommunikationsförmåga är avgörande för att bli en bra sjuksköterska. Dessutom är förmågan att lösa problem och hantera stress viktiga egenskaper för att lyckas i den här rollen.

För att jobba som sjuksköterska behöver du examen i en sjuksköterskeutbildning, vilken är en treårig utbildning på högskola eller universitet. Utbildningen inkluderar ofta både teoretiska och praktiska moment och leder till en yrkesexamen och en kandidatexamen. Efter utbildningen finns det goda chanser till vidareutbildning, till exempel inom olika specialistroller.

Löneutveckling

Datan i dennna tabell är baserad på SCB:s senaste lönestatestik från 2022