Förskollärare lön

Lästid: 2 min

Erla Andersson
Erla Andersson
Erla Andersson Erla Andersson
Erla jobbar som Content Team Coach och arbetar löpande med SEO, coachning och teamutveckling. Hon har en examen i medie- och kommunikationsvetenskap, men har även studerat retorik och företagsekonomi på GU. Tidigare i karriären har hon varit i resebranschen och restaurangchef inom fast food.
Publicerad 21 Feb 2024

Hur ser framtidsutsikterna ut för en förskollärare? Här har vi samlat både den senaste lönestatistiken för yrket och yrkesprognoser för dig som funderar att utbilda dig till förskollärare.

Medellön förskollärare

Under 2022 var medellönen för en grundskollärare 33 600 kr.

Medellön för kvinnor

Under 2022 var medellönen för en kvinnlig förskollärare 33 700 kr.

Medellön för män

Under 2022 var medellönen för en manlig förskollärare 31 500 kr.

Jämför medellöner för förskollärare

Privat- och offentlig sektor

Offentlig sektor Privat sektor
Medellön 33 800 kr 32 600 kr

Olika regioner

Region Kvinnor Män
Övre Norrland 32 200 kr 30 100 kr
Mellersta Norrland 32 200 kr kr
Norra Mellansverige 31 600 kr 29 600 kr
Västsverige 34 300 kr 33 200 kr
Sydsverige 34 100 kr 33 200 kr
Småland med öarna 33 200 kr 31 800 kr
Östra Mellansverige 33 100 kr 31 800 kr
Stockholm 35 300 kr 30 800 kr

Jobbutsikter för en förskollärare

Det finns cirka 67 200 yrkesverksamma förskollärare i Sverige, varav cirka 96 procent är kvinnor och 4 procent är män.

Jobbutsikter det närmsta året

Jobbutsikterna väntas vara mycket goda för förskollärare det närmsta året

Jobbutsikter de närmsta 3 åren

Jobbutsikterna väntas vara mycket goda för förskollärare det närmsta 3 åren

Arbetsuppgifter och utbildning

Att arbeta som förskollärare innebär att lägga grunden för barns livslånga lärande och utveckling. Fokus ligger på att stimulera barnens nyfikenhet och lärande genom lek, kreativa aktiviteter och utforskande. Förskollärare planerar och genomför pedagogiska aktiviteter som främjar barnens sociala, emotionella, fysiska och intellektuella utveckling. Du arbetar nära med barn i åldrarna 1–5 år och har en avgörande roll i deras tidiga utbildning.

För att bli förskollärare krävs en högskoleutbildning i förskollärarprogrammet, vilken normalt omfattar 3,5 års studier. Utbildningen förbereder blivande lärare genom att kombinera teoretiska studier inom pedagogik, barns utveckling och lärande, med praktiska erfarenheter genom verksamhetsförlagda utbildningar (VFU) i förskolor. Denna kombination säkerställer att studenter utvecklar de kunskaper och färdigheter som krävs för att stödja och främja barns utveckling på ett professionellt sätt.

Som förskollärare är det viktigt att du har en förmåga att skapa en trygg och inkluderande miljö för alla barn. Kreativitet och innovation i planeringen av lärandeaktiviteter är nyckeln till att engagera barn och stimulera deras naturliga lust att lära. Dessutom är tålamod, empati och förmågan att lyssna och kommunicera med både barn och vuxna grundläggande för att lyckas.

Löneutveckling

Datan i dennna tabell är baserad på SCB:s senaste lönestatestik från 2022