Gymnasielärare lön

Lästid: 2 min

Erla Andersson
Erla Andersson
Erla Andersson Erla Andersson
Erla jobbar som Content Team Coach och arbetar löpande med SEO, coachning och teamutveckling. Hon har en examen i medie- och kommunikationsvetenskap, men har även studerat retorik och företagsekonomi på GU. Tidigare i karriären har hon varit i resebranschen och restaurangchef inom fast food.
Uppdaterad 20 May 2024

Funderar du på att bli gymnasielärare? Lön och förmåner i linje med dina förväntningar? Här hittar du den senaste lönestatistiken. Jämför meddellön för gymnasielärare i hela landet och se hur löneutvecklingen sett ut över tid. Vi redogör också för vad jobbet innebär och vilken utbildning som krävs.

Medellön gymnasielärare

Under 2022 hade en gymnasielärare en lön på i snitt 40 100 kr per månad.

Medellön för kvinnor

Under 2022 var medellönen för en kvinnlig gymnasielärare 40 200 kr per månad.

Medellön för män

Under 2022 var medellönen för en manlig gymnasielärare 39 800 kr per månad.

Jämför medellöner för gymnasielärare

Privat- och offentlig sektor

Offentlig sektor Privat sektor
Medellön 40 700 kr 37 400 kr

Olika regioner

Region Kvinnor Män
Stockholm 41 700 kr 41 000 kr
Östra Mellansverige 40 200 kr 40 000 kr
Småland med öarna 39 600 kr 39 900 kr
Sydsverige 40 600 kr 39 400 kr
Västsverige 40 500 kr 40 500 kr
Norra Mellansverige 38 500 kr 38 100 kr
Mellersta Norrland 39 100 kr 38 300 kr
Övre Norrland 38 800 kr 38 100 kr

Jobbutsikter för en gymnasielärare

Det finns cirka 31 500 anställda grundutbildade gymnasielärare i Sverige, varav cirka 58 procent är kvinnor och 42 procent är män.

Jobbutsikter det närmsta året

Jobbutsikterna väntas vara goda för gymnasielärare det närmsta året

Jobbutsikter de närmsta 3 åren

Jobbutsikterna väntas vara goda för gymnasielärare det närmsta 3 åren

Arbetsuppgifter och utbildning

Att undervisa som gymnasielärare innebär att ta sig an rollen som vägledare och expert inom specifika ämnesområden för ungdomar i en avgörande fas av deras utbildning och personliga utveckling. Gymnasielärare förbereder och genomför undervisning som syftar till att fördjupa elevernas kunskaper och förståelse inom valda ämnen, samtidigt som de bidrar till elevernas kritiska tänkande, problemlösningsförmåga och självständighet.

För att bli gymnasielärare krävs det att du har genomgått högre utbildning inom det ämne du vill undervisa i, kompletterat med pedagogisk utbildning. Vanligtvis innebär detta en ämneslärarexamen vid universitet eller högskola, vilket normalt sett tar minst 5 år. Utbildningen kombinerar ämnesspecifika studier med pedagogik och didaktik samt innehåller praktiska erfarenheter genom verksamhetsförlagda utbildningar (VFU) i gymnasieskolor, där du får möjlighet att utveckla och praktisera dina undervisningsfärdigheter under handledning.

Att lyckas och trivas i yrket kräver passion för undervisning, starka kommunikationsfärdigheter och förmågan att anpassa sig till olika lärandestilar. Gymnasielärare måste också kunna skapa en inkluderande läromiljö och engagera sig i kontinuerlig professionell utveckling. Det här är en roll som är både utmanande och givande, med stora möjligheter att påverka ungdomars framtid. Låter det intressant? Här finns lediga jobb som gymnasielärare.

Löneutveckling

Datan i dennna tabell är baserad på SCB:s senaste lönestatestik från 2022