Operationssjuksköterska lön

Lästid: 2 min

Astrid Lilja
Astrid Lilja
Astrid Lilja Astrid Lilja
Astrid är Sr. SEO Copywriter på Noor Digital och har flera års erfarenhet inom SEO och content marketing. Hon har en kandidatexamen i språkvetenskap med inriktning på digital kommunikation och har alltid haft ett stort hjärta för språk och att skriva olika typer av texter.
Publicerad 16 May 2024

Här kan du ta del av den senaste lönestatistiken för operationssjuksköterskor i hela landet. Se hur löneutvecklingen sett ut de senaste åren och ta del av jobbutsikter. Vi har också sammanfattat vad jobbet innebär och vilka egenskaper som är viktiga att besitta för att passa i rollen.

Vad är snittlönen? - Operationssjuksköterska

En operationssjuksköterska hade i snitt 45 500 kr under 2022.

Kvinnor - Genomsnittslön

Under 2022 var snittlönen bland kvinnliga OP-sjuksköterskor 45 500 kr.

Män - Genomsnittslön

Under 2022 var snittlönen för manliga OP-sjuksköterskor 45 300 kr.

Operationssjuksköterska - Medellön

Privat- och offentlig sektor

Offentlig sektor Privat sektor
Medellöner 45 100 kr 47 300 kr

Olika regioner

Region Medellön
Norra Mellansverige 43 400 kr
Västsverige 45 500 kr
Sydsverige 44 000 kr
Småland med öarna 45 100 kr
Östra Mellansverige 44 900 kr
Stockholm 48 900 kr
Övre Norrland 43 800 kr
Mellersta Norrland -
Datan i tabellerna är baserad på SCB:s senaste lönestatestik från 2022

Operationssjuksköterska - Framtid och jobbutsikter

Antalet yrkesverksamma röntgensjuksköterskor är cirka 3 200, varav varav 94 procent kvinnor och 6 procent män.

Yrkesprognos

Jobbutsikterna väntas vara mycket goda för operationssjuksköterskor det närmsta året

Jobbutsikter de närmsta 3 åren

Jobbutsikterna väntas vara mycket goda för operationssjuksköterskor det närmsta 3 åren

Arbetsuppgifter och utbildning

Som operationssjuksköterska assisterar du kirurger under operationer, förbereder operationssalen, kontrollerar utrustning, steriliserar instrument och övervakar patientens tillstånd. Ditt arbete innebär också samordning med övrig vårdpersonal för att säkerställa säker och effektiv vård.

Utbildningen som krävs är i första hand en sjuksköterskeexamen. Detta får man vanligtvis efter tre års högskolestudier. Därpå behöver du en ettårig vidareutbildning inom operationssjukvård.

För att passa i rollen som operationssjuksköterska krävs det att du har god samarbetsförmåga, är noggrann, snabb och effektiv. Det är också viktigt att kunna hantera stress och kunna fatta viktiga beslut under press.

Löneutveckling

Datan i dennna tabell är baserad på SCB:s senaste lönestatestik från 2022