Universitetslektor i pedagogik (tidsbegränsad anställning)

Antal platser:
Publicerad: 2021-10-11
Sista ansökningsdag: 2021-10-25
Stad: Stockholm
vid Institutionen för pedagogik och didaktik. Sista ansökningsdag: 2021-10-25. Institutionen för pedagogik och didaktik bedriver undervisning för närmare 8 000 studenter räknat i personer varje år och har idag ca 160 medarbetare, ett hundratal forskare/lärare, drygt 40 doktorander samt 30 administratörer. Institutionen erbjuder utbildning på både grund- och avancerad nivå samt forskarutbildning i pedagogik. Vi erbjuder en bred palett av utbildningar, bland annat studie- och yrkesvägledarprogrammet, PAO-programmet och yrkeslärarprogrammet. Vi ger också flera kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan som ingår i lärarutbildningen. På avancerad nivå utbildar vi rektorer inom rektorsprogrammet och vi har flera masterprogram, varav ett internationellt program med studenter från hela världen. Centrum för universitetslärarutbildningen (CeUL), som bedriver kompetensutbildning för universitetslärare, har sin hemvist vid institutionen.   Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av undervisning, kursutveckling, handledning och examination i institutionens utbud av kurser inom kandidatprogrammet i personal, arbete och organisation. Även undervisning i övrigt kursutbud på grund- och avancerad nivå inom institutionen kan förekomma. Undervisningen sker i huvudsak på svenska. I anställningen ingår även att bedriva egen forskning. Behörighetskrav Behörig att anställas som universitetslektor är den som, dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, samt visat pedagogisk skicklighet. Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning och vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten. Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Den sökande förväntas kunna undervisa på svenska från början av anställningen. Bedömningsgrunder Störst vikt kommer att ges bedömningsgrunderna för pedagogisk skicklighet. Därefter kommer vikt ges åt vetenskaplig skicklighet. God förmåga att undervisa på svenska är ett krav. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination. Stor vikt kommer att läggas vid erfarenhet av tidigare undervisning inom området personal, arbete och organisation. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer vikt att läggas vid forskningsmeriter inom pedagogik med inriktning personal, arbete och organisation. Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta de som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Högskolepedagogisk utbildning Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. Anställningsvillkor Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad från 2022-01-01 till 2022-12-31.  Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Kontakt Upplysningar om anställningen lämnas av studierektor Anneli Öljarstrand, tfn 08-120 762 60, anneli.oljarstrand@edu.su.se. Fackliga företrädare Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO). Ansökan Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning. Välkommen med din ansökan! Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • 6 Månader eller längre
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast lön
Besök hemsida
Dela