Universitetslektor i geografi med inriktning naturgeografi

Antal platser:
Publicerad: 2021-07-15
Sista ansökningsdag: 2021-08-23
Stad: Göteborg
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid. Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid. Institutionen för geovetenskaper har ca. 70 anställda. Vår avdelning arbetar för att uppnå mångfald på arbetsplatsen och för att skapa en familjevänlig miljö. Institutionen utbildar geografer och geovetare som kan fylla det ökade behovet av geografer och geovetare i samhället. Vi har kandidat- och mastersprogram i geografi och geovetenskap samt forskarutbildning med flera olika inriktningar (naturgeografi, geografi, och geologi). Vår undervisning ger studenter kunskap, förståelse, färdighet och förmåga att bidra till att lösa olika geografiska och geovetenskapliga problem såväl inom akademin som i samhället. Vi utbildar även ämneslärare i geografi. Våra tre prioriterade forskningsområden är ”Climate and Climate Change”, ”Earth Surface Processes” och “The Geosphere”. Ytterligare information finns på vår webbplats: https://www.gu.se/geovetenskaper  Ämnesområde Geografi med inriktning mot naturgeografi  Ämnesbeskrivning Geografi är den interdisciplinära vetenskap som beskriver hur jordytan ser ut, förklarar varför den ser ut som den gör och sätter detta i relation till hur mänsklig aktivitet påverkar och påverkas av jorden. Med andra ord handlar geografi om sambandet och samspelet mellan människa och natur, i rum och tid. Ämnet är indelat i två huvudgrenar, naturgeografi och kulturgeografi. Naturgeografi är den naturvetenskapliga delen av geografin och innefattar till exempel klimatologi och geomorfologi. Kulturgeografi, som ibland även benämns samhällsgeografi, är den samhällsvetenskapliga delen av geografin och innefattar till exempel demografi och tidsgeografi. Undervisningen och utvecklingen av kursverksamheten i våra geografiprogram sker i nära samarbete med lärare vid avdelningen för kulturgeografi, vid institutionen för ekonomi och samhälle, Göteborgs universitet. Anställningen är tänkt att stärka integrativa inslag i utbildningen och forskningen mellan institutionen för geovetenskaper och avdelningen för kulturgeografi på institutionen för ekonomi och samhälle.  Arbetsbeskrivning Arbetsuppgifterna omfattar undervisning i geografi med inriktning mot naturgeografi på olika nivåer, både grund, avancerad och forskarnivå – främst inom kurser om samspelet mellan natur och samhälle i ett geografiskt perspektiv, med fokus på klimat och klimatförändringar, urban hållbar utveckling, samt tillämpad GIS, där programmering har blivit en viktig aspekt inom våra utbildningar. Innehavaren ska kunna uppvisa dokumenterad erfarenhet och förmåga att framgångsrikt planera, utföra och leda undervisning i geografi på universitetsnivå. Det förväntas även handledning av examensarbeten inom ämnet på alla akademiska nivåer. Innehavaren måste kunna undervisa på engelska och förväntas kunna undervisa på svenska inom två år efter tillträde. Innehavaren ska vidare bedriva egen forskning inom ämnesområdet geografi, företrädesvis med fokus på samband och samspel mellan natur och samhälle. Anställningen är tänkt att stärka och komplettera forskning inom institutionens temaområde ”Climate and Climate Change” och dess koppling till temaområdet ”Earth Surface Processes”. Då geografiämnet är starkt kopplat till geografisk informationsteknologi (GIT), geografiska informationssystem (GIS) och fjärranalys förväntas innehavaren ha kompetens inom dessa delområden som även innefattar kompetens inom rumslig databehandling och programmering.   Innehavaren förväntas även samverka med samhället i stort genom att koppla undervisning och forskningen till samhällets krav och bidra till praktiska tillämpningar. Kommunikation och samverkan är därmed en viktig del av arbetsuppgiften. Kopplingen natur-människa-samhälle i ett geografiskt perspektiv är centralt för anställningen. Viss tid för kompetensutveckling kommer att beviljas och andra uppdrag (ex. kommittéarbete och administration) kan vara en del av befattningen. Fördelningen mellan forskning, undervisning och andra uppgifter följer institutionens policy och fastställs årligen i en individuell tjänstgöringsplan.   Se annonsen i sin helthet på https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar       Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast lön
Besök hemsida
Dela