Undersköterska - Lön

Lästid: 2 min

Astrid Lilja
Astrid Lilja
Astrid Lilja Astrid Lilja
Astrid är Sr. SEO Copywriter på Noor Digital och har flera års erfarenhet inom SEO och content marketing. Hon har en kandidatexamen i språkvetenskap med inriktning på digital kommunikation och har alltid haft ett stort hjärta för språk och att skriva olika typer av texter.
Publicerad 29 Feb 2024

Älskar du att arbeta med människor? Här kan du läsa mer om vad jobbet innebär, medellöner och framtidsutstiker för undersköterskor inom hemtjänst och äldreomsorgen.

Medellön undersköterska hemtjänst

Under 2022 var medellönen för en undersköterska inom hemtjänst 30 700 kr.

Medellön för kvinnor

Under 2022 var medellönen för en kvinnlig undersköterska 30 800 kr.

Medellön för män

Under 2022 var medellönen för en manlig undersköterska 30 700 kr.

Jämför medellöner för undersköterskor

Privat- och offentlig sektor

Offentlig sektor Privat sektor
Medellön 31 000 kr 29 200 kr

Olika regioner

Region Kvinnor Män
Övre Norrland 31 500 kr 31 300 kr
Mellersta Norrland 31 200 kr 31 000 kr
Norra Mellansverige 30 800 kr 30 600 kr
Västsverige 31 600 kr 31 500 kr
Sydsverige 30 700 kr 30 600 kr
Småland med öarna 31 000 kr 30 900 kr
Östra Mellansverige 30 300 kr 30 200 kr
Stockholm 30 300 kr 30 300 kr

Jobbutsikter för en undersköterska

Det finns cirka anställda undersköterskor inom hemtjänsten i Sverige, varav cirka 0 procent är kvinnor och 0 procent är män.

Jobbutsikter det närmsta året

Jobbutsikterna väntas vara mycket goda för undersköterskor det närmsta året

Jobbutsikter de närmsta 3 åren

Jobbutsikterna väntas vara mycket goda för undersköterskor det närmsta 3 åren

Arbetsuppgifter och utbildning

Undersköterskor inom hemtjänst eller på äldreboende hjälper människor i vardagen som behöver stöd och omsorg. Arbetsuppgifterna är varierande med allt från att hjälpa till med personlig vård såsom hjälp med hygien, måltider och medicinering till hushållsrelaterade uppgifter för att stötta patienterna i deras dagliga liv och säkerställa att de får en bekväm och säker boendemiljö.

Du behöver oftast en gymnasieutbildning inom vård- och omsorgsprogrammet eller motsvarande, till exempel via Komvux. Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper och färdigheter som är nödvändiga för yrkesrollen och innehåller både praktiska och teoretiska moment. Utbildningen pågår vanligtvis under 2–3 år.

För att trivas som undersköterska på äldreboende eller inom hemtjänst är det viktigt med en stark känsla av medmänsklighet och en önskan om att göra en positiv skillnad i andra människors liv. En god förmåga att lyssna och kommunicera på ett respektfullt sätt med både patienter och anhöriga är avgörande. Det krävs också en praktisk inställning till problem och utmaningar, samt förmågan att vara flexibel och anpassningsbar i en ofta föränderlig arbetsmiljö.

Löneutveckling

Datan i dennna tabell är baserad på SCB:s senaste lönestatestik från 2022