Truckförare lön

Lästid: 2 min

Malin Steigert
Malin Steigert
Malin Steigert Malin Steigert
Malin jobbar som Customer Success Manager och är utbildad civilekonom med inriktning Service Management. I rollen ingår arbete med kundrelationer, försäljning, projektledning och produktutveckling.
Uppdaterad 14 Mar 2024

Om du vill jobba som truckförare har vi här samlat matnyttig information och den senaste lönestatistiken. Läs mer om var yrket innebär och vilken utbildning som krävs längre ner på sidan.

Genomsnittslön - Truckförare

2022 var snittlönen för en truckförare 32 700 kr.

Medellön kvinnliga truckförare

Under 2022 var medellönen för en kvinnlig truckförare 32 400 kr.

Medellön manliga truckförare

Under 2022 var medellönen för en manlig truckförare 32 800 kr.

Olika regioner

Region Kvinnor Män
Övre Norrland kr 35 000 kr
Mellersta Norrland kr 32 700 kr
Norra Mellansverige 32 100 kr 33 700 kr
Västsverige 34 200 kr 33 900 kr
Sydsverige 31 100 kr 31 900 kr
Småland med öarna 30 700 kr 31 400 kr
Östra Mellansverige 32 100 kr 32 600 kr
Stockholm 30 500 kr 31 900 kr

Jobbutsikter för en truckförare

I Sverige finns det idag cirka 10 700 truckförare, varav 14 procent är kvinnor och 86 procent är män.

Jobbutsikter det närmsta året

Jobbutsikterna väntas vara små för truckförare det närmsta året

Jobbutsikter de närmsta 3 åren

Jobbutsikterna väntas vara goda för truckförare det närmsta 3 åren

Arbetsuppgifter och utbildning

Truckförare ansvarar för att säkert och effektivt flytta varor och material med hjälp av olika typer av truckar. Arbetsuppgifterna inkluderar lastning och lossning av gods, förflyttning av material till och från lagringsplatser, samt att se till att frakter organiseras och hanteras på ett sätt som optimerar lagrets effektivitet.

För att jobba inom detta krävs vanligtvis en truckförarutbildning som ger behörighet att köra olika typer av truckar. Många arbetsgivare erbjuder även interna utbildningar som en del av introduktionen till jobbet.

Nyckeln till att bli en bra truckförare är att man är noggrann, säkerhetsmedveten och har en stark förmåga att koncentrera sig under längre perioder. Det krävs också en god fysisk kondition, eftersom arbetet kan vara krävande och ibland innebära tunga lyft. Flexibilitet och förmågan att snabbt anpassa sig till förändrade arbetsförhållanden är också viktigt, liksom förmågan att arbeta självständigt och som en del av ett team.

Löneutveckling

Datan i dennna tabell är baserad på SCB:s senaste lönestatestik från 2022