Tandsköterska - Lön

Lästid: 2 min

Erla Andersson
Erla Andersson
Erla Andersson Erla Andersson
Erla jobbar som Content Team Coach och arbetar löpande med SEO, coachning och teamutveckling. Hon har en examen i medie- och kommunikationsvetenskap, men har även studerat retorik och företagsekonomi på GU. Tidigare i karriären har hon varit i resebranschen och restaurangchef inom fast food.
Publicerad 20 Feb 2024

Hur ser framtidsutsikterna ut för en tandsköterska? Ta del av den senaste statistiken och lär dig mer om vad jobbet innebär.

Tandsköterska - Medellön

Genomsnittslönen för en tandsköterska var under 2022 cirka 29 700 kr.

Kvinnor - Medellön

Under 2022 var medellönen för en kvinnlig tandsköterska 29 800 kr.

Män - Medellön

Under 2022 var medellönen för en manlig tandsköterska 27 800 kr.

Jämför löner för tandsköterska

Privat- och offentlig sektor

Offentlig sektor Privat sektor
Medellön 29 000 kr 30 100 kr

Olika regioner

Region Kvinnor Män
Mellersta Norrland 28 700 kr kr
Övre Norrland 29 200 kr kr
Norra Mellansverige 29 100 kr kr
Västsverige 30 200 kr kr
Sydsverige 27 400 kr kr
Småland med öarna 30 100 kr kr
Östra Mellansverige 29 800 kr kr
Stockholm 31 500 kr kr

Jobbutsikter för en tandsköterska

Det finns cirka 10 800 anställda tandsköterskor i Sverige, varav 1 procent är män och 99 procent är kvinnor.

Jobbutsikter det närmsta året

Jobbutsikterna väntas vara goda för tandsköterskor det närmsta året

Jobbutsikter de närmsta 3 åren

Jobbutsikterna väntas vara goda för tandsköterskor det närmsta 3 åren

Arbetsuppgifter och utbildning

Att vara tandsköterska innebär att spela en nyckelroll i det tandvårdande teamet, där du assisterar tandläkare och tandhygienister under behandlingar samt hanterar patientkommunikation och administrativa uppgifter. Denna position kräver färdigheter i att förbereda behandlingsrum och sterilisera instrument, vilket är viktigt för att bidra till att patientvården håller en hög standard.

Utbildningen för att bli tandsköterska sträcker sig vanligtvis över 1–2 år och inkluderar både teoretiska studier och praktisk träning på klinik.

För att trivas i yrket behövs god planeringsförmåga, precision och förmågan att arbeta i ett högt tempo. Starka kommunikativa egenskaper är också avgörande för att effektivt kunna samarbeta med kollegor och för att ge patienter den information och det stöd de behöver. En karriär som tandsköterska erbjuder möjligheten att göra en konkret skillnad i människors liv genom att bidra till bättre munhälsa, vilket gör det till ett ytterst givande yrkesval för de med ett starkt intresse för vård och omsorg.

Löneutveckling

Datan i dennna tabell är baserad på SCB:s senaste lönestatestik från 2022