Socialsekreterare - Lön

Lästid: 2 min

Erla Andersson
Erla Andersson
Erla Andersson Erla Andersson
Erla jobbar som Content Team Coach och arbetar löpande med SEO, coachning och teamutveckling. Hon har en examen i medie- och kommunikationsvetenskap, men har även studerat retorik och företagsekonomi på GU. Tidigare i karriären har hon varit i resebranschen och restaurangchef inom fast food.
Publicerad 29 Feb 2024

VIlken lön ska du begära som socialsekreterare? Här har vi samlat allt från yrkesprognoser till detaljerad lönestatistik.

Genomsnittslön socialsekreterare

Medellönen för socialsekreterare låg under 2022 på cirka 37 500 kr.

Medellön kvinnor

Under 2022 var medellönen för en kvinnlig socialsekreterare 37 600 kr.

Medellön män

Under 2022 var medellönen för en manlig socialsekreterare 37 000 kr.

Medellöner - Jämförelse

Privat- och offentlig sektor

Offentlig sektor Privat sektor
Medellön 37 400 kr 40 000 kr

Olika regioner

Region Kvinnor Män
Stockholm 39 100 kr 39 000 kr
Östra Mellansverige 36 400 kr 35 600 kr
Småland med öarna 37 500 kr 37 000 kr
Sydsverige 36 700 kr 36 000 kr
Västsverige 38 500 kr 37 600 kr
Norra Mellansverige 36 300 kr 35 400 kr
Mellersta Norrland 36 000 kr kr
Övre Norrland 36 700 kr 36 600 kr

Jobbutsikter för en socialsekreterare

Antalet yrkesverksamma socialsekreterare i Sverige är idag cirka fördelat på 0 procent kvinnor och 0 procent män.

Jobbutsikter det närmsta året

Jobbutsikterna väntas vara goda för socialsekreterare det närmsta året

Jobbutsikter de närmsta 3 åren

Jobbutsikterna väntas vara goda för socialsekreterare det närmsta 3 åren

Socialsekreterare - Lediga jobb

Socionom och söker jobb? Här hittar du mängder av lediga jobb som socialsekreterare. Sök och hitta ditt nästa drömjobb!

Arbetsuppgifter och utbildning

En socialsekreterares arbetsuppgifter är mångsidiga och inriktade på att stötta individer och familjer genom olika utmaningar i livet. Det här är ett yrke där du får möjlighet att göra verklig skillnad i människors liv. Socialsekreterare utreder klienters behov, planerar och genomför insatser för att främja deras välbefinnande. Arbetsfältet sträcker sig från barn- och ungdomsvård till äldreomsorg, missbruksvård och ekonomiskt bistånd.

Utbildningsvägen till att bli socialsekreterare kräver vanligtvis en kandidatexamen i socialt arbete, som ger de teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som behövs för yrket.

För att trivas i rollen som socialsekreterare finns det vissa egenskaper som kan vara särskilt viktiga. Empati och förmågan att lyssna är grundläggande för att förstå och stötta klienter effektivt. Stark kommunikationsförmåga är avgörande för att förmedla information och vägledning på ett klart och tillgängligt sätt. Problemlösningsförmåga är också viktigt, då det här är ett yrke som ofta innebär att hantera komplexa situationer och hitta lösningar för de inblandade.

Löneutveckling

Datan i dennna tabell är baserad på SCB:s senaste lönestatestik från 2022