Psykolog - Lön

Lästid: 2 min

Astrid Lilja
Astrid Lilja
Astrid Lilja Astrid Lilja
Astrid är Sr. SEO Copywriter på Noor Digital och har flera års erfarenhet inom SEO och content marketing. Hon har en kandidatexamen i språkvetenskap med inriktning på digital kommunikation och har alltid haft ett stort hjärta för språk och att skriva olika typer av texter.
Publicerad 04 Mar 2024

Har du hög empati och god kommunikationsförmåga? Psykologjobbet kan vara utmanande, men som psykolog får du verkligen möjlighet att hjälpa människor må bättre. Här kan du läsa om vilken utbildning som krävs, vad jobbet innebär och se hur yrkesprognosen ser ut för yrkesgruppen de kommande åren.

Medellön psykolog

Under 2022 var medellönen för en psykolog 43 900 kr.

Medellön för kvinnor

Under 2022 var medellönen för en kvinnlig psykolog 43 700 kr.

Medellön för män

Under 2022 var medellönen för en manlig psykolog 44 300 kr.

Jämför medellöner - Psykolog

Privat- och offentlig sektor

Offentlig sektor Privat sektor
Medellön 43 500 kr 45 000 kr

Olika regioner

Region Kvinnor Män
Stockholm 43 600 kr 44 100 kr
Östra Mellansverige 43 500 kr 43 700 kr
Småland med öarna 44 100 kr 44 400 kr
Sydsverige 43 800 kr 43 500 kr
Västsverige 44 000 kr 44 800 kr
Norra Mellansverige 44 500 kr 46 300 kr
Mellersta Norrland 42 800 kr kr
Övre Norrland 43 000 kr 42 600 kr

Jobbutsikter för en psykolog

Antalet yrkesverksamma psykologer är cirka 9 000, varav varav 73 procent kvinnor och 27 procent män.

Jobbutsikter det närmsta året

Jobbutsikterna väntas vara mycket goda för psykologer det närmsta året

Jobbutsikter de närmsta 3 åren

Jobbutsikterna väntas vara mycket goda för psykologer det närmsta 3 åren

Arbetsuppgifter och utbildning

Som psykolog fokuserar du på att förstå, bedöma och behandla människors beteenden, tankemönster och känslor. Detta arbete sker i en mängd olika miljöer, inklusive sjukhus, skolor, arbetsplatser och privata kliniker.

Utbildningsvägen till att bli psykolog innebär vanligtvis en femårig universitetsutbildning på masternivå i psykologi, följt av praktisk erfarenhet under handledning.

För att trivas och lyckas i den här rollen krävs empati, tålamod och en stark kommunikationsförmåga. Dessa egenskaper är avgörande för att kunna skapa en trygg miljö där klienter känner sig förstådda och stöttade. Psykologer måste också ha en god analytisk förmåga för att tolka klienters beteenden och tillämpa vetenskapligt baserade behandlingsmetoder effektivt.

Löneutveckling

Datan i dennna tabell är baserad på SCB:s senaste lönestatestik från 2022