Personlighetstest vid anställning – Det här bör du veta

Personlighetstest vid anställning kan vara ett användbart verktyg för att bedöma rätt personlighet utöver erfarenhet och kompetens. Här är 6 viktiga tips för att förbereda dig inför ett sådant test och hur det går till.

Personlighetstest vid anställning/rekrytering kan vara till hjälp för att hitta personen med rätt personlighet och inte bara rätt erfarenhet och kompetens. Personlighetstester brukar ofta ses som ett bra komplement till arbetsintervjuer och referenser. Här går vi igenom grunderna och hjälper dig med 6 viktiga tips inför ett personlighetstest vid anställning/rekrytering.

Hur går personlighetstest till?

Vid ett personlighetstest får du svara på olika typer av frågor, som sedan används för att “räkna ut” vad du är för typ av person. Personlighetstest görs ofta via internet och kan vara tidsbegränsade, för att den som gör testet ska svara instinktivt och ärligt.

Varför personlighetstest vid rekrytering?

Personlighetstest kan vara bra för att få en förståelse för om kandidaten är rätt person för den aktuella tjänsten. Dessutom kan ett personlighetstest visa egenskaper som exempelvis:

 • Samarbetsförmåga
 • Kommunikationsförmåga
 • Ledarskapsstil
 • Generell arbetsprestation

Vilka personlighetstester är godkända?

Det finns flera vetenskapligt beprövade personlighetstester som exempelvis:

MAP-personlighetstest

Mäter nio generella egenskaper med utgångspunkt i tre områden:

 • Arbetsstil
 • Sociala faktorer
 • Personlig drivkraft

Läs mer om MAP-personlighetstest här.

EQ-i-personlighetstest

Mäter social och emotionell kompetens utifrån fem fokusområden:

 • Självkännedom
 • Stresstolerans
 • Sociala relationer
 • Anpassningsförmåga
 • Allmänt välbefinnande

Läs mer om EQ-i-personlighetstest här.

PPA-personlighetstest

Ger en bild av hur människor uppträder på jobbet och deras potential utifrån fyra dimensioner:

 • Dominans
 • Inflytande
 • Stabilitet
 • Anpassning

Läs mer om PPA-personlighetstest här.

DISC-personlighetstest (färg)

Det omtalade personlighetstestet som beskrivs med färger. Ofta tilldelas en färg som generellt beskriver olika personlighetstyper:

 • Gul – Entusiastisk, självsäker, påverkande
 • Grön – Uthållig, eftertänksam, principfast
 • Röd – Självmotiverande, oberoende, prestationsinriktad
 • Blå – Noggrann, försiktig, samverkande

Det är även möjligt att vara en blandning av dessa färger:

 • Gul/Grön – Självsäker, uthållig, entusiastisk, eftertänksam
 • Grön/Blå – Uthållig, noggrann, försiktig, eftertänksam
 • Röd/Gul – Entusiastisk, prestationsinriktad, självsäker, självmotiverande
 • Blå/Röd – Noggrann, prestationsinriktad, självmotiverande, samverkande

Läs mer om DISC-personlighetstest här.

6 tips inför ett personlighetstest vid anställningsintervju

Känner du dig nervös inför personlighetstestet du fick höra om inför arbetsintervjun? Lugn, här delar vi med oss av våra bästa tips på hur du lyckas med testet.

1. Det finns inga rätta svar

När det handlar om tester som mäter personlighet finns det aldrig ett svar som är rätt eller fel. Testet visar bara hur bra du passar för en viss roll eller hur du passar in i en viss grupp.

2. Tänk inte för mycket

Tänk inte efter för mycket innan du svarar på frågorna. Försök att alltid svara det som spontant känns mest rätt för dig. Om du tänker efter för mycket innan du svarar kan det hända att du fastnar och inte kommer vidare.

3. Svara alltid ärligt

Du ska alltid svara ärligt på alla frågor. Det finns ingen mening med att försöka svara så som du tror att rekryteraren vill att du ska svara. Ett bra personlighetstest kommer visa om du inte har svarat helt ärligt, då svaren snabbt blir motsägelsefulla.

4. Svara utifrån hur du är på jobbet

Fundera på hur du är i professionella sammanhang och svara på frågorna utifrån hur du skulle bete dig i en jobbsituation. De flesta har ett sätt att vara på hemma och ett annat på jobbet.

5. Gör testet i en lugn miljö

Sätt dig bekvämt i en lugn miljö och svara på frågorna i lugn och ro. Testet är en viktig del av rekryteringsprocessen, så ge dig själv alla de rätta förutsättningarna.

6. Be att få se resultatet

Om du inte får svar på personlighetstestet direkt kan du be rekryteraren om att få se svaret. Testet har tagit mycket av din tid och energi, så därför har du definitivt rätt att få se svaren.

Information