Medicinsk sekreterare - Lön

Lästid: 2 min

Astrid Lilja
Astrid Lilja
Astrid Lilja Astrid Lilja
Astrid är Sr. SEO Copywriter på Noor Digital och har flera års erfarenhet inom SEO och content marketing. Hon har en kandidatexamen i språkvetenskap med inriktning på digital kommunikation och har alltid haft ett stort hjärta för språk och att skriva olika typer av texter.
Publicerad 06 Mar 2024

Här kan du lära dig mer om vad vårdadministratörer gör eller förbereda dig inför lönesamtalet med den senaste lönestatistiken.

Medicinsk sekreterare - Medellön

Genomsnittslönen för en medicinsk sekreterare var under 2022 cirka 29 700 kr.

Kvinnor - Medellön

Under 2022 var medellönen för en kvinnlig medicinsk sekreterare 29 600 kr.

Män - Medellön

Under 2022 var medellönen för en manlig medicinsk sekreterare 29 900 kr.

Jämför löner - Medicinsk sekreterare

Privat- och offentlig sektor

Offentlig sektor Privat sektor
Medellön 29 200 kr 31 200 kr

Olika regioner

Region Kvinnor Män
Stockholm 31 200 kr 32 700 kr
Östra Mellansverige 29 500 kr kr
Småland med öarna 29 500 kr kr
Sydsverige 29 800 kr kr
Västsverige 29 200 kr 27 000 kr
Norra Mellansverige 28 600 kr kr
Mellersta Norrland 28 700 kr kr
Övre Norrland 29 200 kr kr

Jobbutsikter - Medicinsk sekreterare

Det finns cirka 18 800 anställda medicinska sekreterare i Sverige, varav 2 procent är män och 98 procent är kvinnor.

Jobbutsikter det närmsta året

Jobbutsikterna väntas vara mycket goda för medicinska sekreterare det närmsta året

Jobbutsikter de närmsta 3 åren

Jobbutsikterna väntas vara mycket goda för medicinska sekreterare det närmsta 3 åren

Arbetsuppgifter och utbildning

Som medicinsk sekreterare, eller våradministratör jobbar du med att effektivisera och förbättra vårdprocesser. Exempel på arbetsuppgifter är hantering av patientjournaler, schemaläggning. rapportskrivning och andra administrativa uppgifter. Du är en viktig länk i kommunikationen mellan patienter och sjukhusspersonal och bidrar till en smidigare och bättre vårdupplevelse för alla inblandade.

Om du är intresserad av att utbilda dig till medicinsk sekreterare är det vanligaste att gå en 1-2 årig yrkesutbildning.

För att trivas i rollen är fördelaktigt att vara noggran, att du gillar att organisera och koordinera. Eftersom du hanterar känslig information ligger stor vikt vid goda kommunikationskunskaper, hög empati och förståelse för både patienter och sjukvårdspersonal.

Löneutveckling

Datan i dennna tabell är baserad på SCB:s senaste lönestatestik från 2022