Läkare - Lön

Lästid: 2 min

Astrid Lilja
Astrid Lilja
Astrid Lilja Astrid Lilja
Astrid är Sr. SEO Copywriter på Noor Digital och har flera års erfarenhet inom SEO och content marketing. Hon har en kandidatexamen i språkvetenskap med inriktning på digital kommunikation och har alltid haft ett stort hjärta för språk och att skriva olika typer av texter.
Publicerad 26 Feb 2024

Vad krävs det för att jobba som Läkare och vad kan man förvänta sig i lön? Vi har samlat allt från lönehistorik till lönestatistik och jobbutsikter för yrket nedan.

Läkare - Genomsnittslön

2022 var medellönen cirka 48 400 kr för en läkare.

Medellön bland kvinnor

Under 2022 var medellönen för en kvinnlig läkare 47 300 kr.

Medellön för män

Under 2022 var medellönen för en manlig läkare 49 800 kr.

Jämför medellöner för läkare

Privat- och offentlig sektor

Offentlig sektor Privat sektor
Medellön 44 500 kr 63 600 kr

Olika regioner

Region Kvinnor Män
Stockholm 50 200 kr 52 400 kr
Östra Mellansverige 47 100 kr 45 800 kr
Småland med öarna 40 800 kr kr
Sydsverige 48 500 kr kr
Västsverige 44 900 kr 51 700 kr
Norra Mellansverige 43 100 kr 45 700 kr
Mellersta Norrland kr kr
Övre Norrland 43 100 kr 44 700 kr

Jobbutsikter för en läkare

Av cirka yrkesverksamma läkare i Sverige, är 0 procent kvinnor och 0 procent män.

Jobbutsikter det närmsta året

Jobbutsikterna väntas vara mycket goda för läkare det närmsta året

Jobbutsikter de närmsta 3 åren

Jobbutsikterna väntas vara mycket goda för läkare det närmsta 3 åren

Arbetsuppgifter och utbildning

Yrkesgruppen läkare är en bred kategori som omfattar läkare utanför de traditionella ramarna för specialisering som ST-läkare eller AT-läkare. Denna grupp kan inkludera allt från forskarläkare, som fokuserar på medicinsk forskning, till läkare inom företagshälsovård, offentlig hälso- och sjukvård samt konsultläkare.

För dessa läkare varierar utbildnings- och erfarenhetskraven beroende på arbetsroll och ansvarsområde. Många har dock genomgått grundläggande medicinsk utbildning följt av ytterligare specialisering eller kompletterande studier inom exempelvis folkhälsa, medicinsk forskning eller hälsoekonomi.

För att lyckas inom dessa varierande roller krävs en bred kompetensprofil. Innovativt tänkande och förmågan att arbeta tvärvetenskapligt är ofta avgörande, liksom starka ledarskaps- och kommunikationsfärdigheter för att navigera i komplexa hälsovårdssystem och samarbeta med andra yrkesgrupper. Ett starkt engagemang för patientvård och hälsoförbättring på både individ- och samhällsnivå är också viktigt.

Löneutveckling

Datan i dennna tabell är baserad på SCB:s senaste lönestatestik från 2022