Barnskötare - Lön

Lästid: 2 min

Erla Andersson
Erla Andersson
Erla Andersson Erla Andersson
Erla jobbar som Content Team Coach och arbetar löpande med SEO, coachning och teamutveckling. Hon har en examen i medie- och kommunikationsvetenskap, men har även studerat retorik och företagsekonomi på GU. Tidigare i karriären har hon varit i resebranschen och restaurangchef inom fast food.
Publicerad 26 Feb 2024

Är du en pedagogisk person med stort tålamod? Kanske är då barnskötare ett jobb för dig! Här kan du ta del av allt från yrkets arbetsbeskrivning till lönestatistik och yrkesprognoser.

Datan är baserad på senaste lönestatistiken från SCB.

Medellön barnskötare

Under 2022 var medellönen för en barnskötare 25 800 kr.

Medellön för kvinnor

Under 2022 var medellönen för en kvinnlig barnskötare 25 800 kr.

Medellön för män

Under 2022 var medellönen för en manlig barnskötare 25 300 kr.

Jämför medellöner - Barnskötare

Privat- och offentlig sektor

Offentlig sektor Privat sektor
Medellön 25 800 kr 25 800 kr

Olika regioner

Region Kvinnor Män
Stockholm 26 000 kr 25 700 kr
Östra Mellansverige 25 200 kr 24 200 kr
Småland med öarna 25 900 kr 25 600 kr
Sydsverige 26 000 kr 27 100 kr
Västsverige 26 300 kr 24 800 kr
Norra Mellansverige 25 300 kr 24 400 kr
Mellersta Norrland 24 900 kr 23 700 kr
Övre Norrland 25 900 kr 24 400 kr

Jobbutsikter för en barnskötare

Antalet yrkesverksamma barnskötare är cirka 86 800, varav varav 91 procent kvinnor och 9 procent män.

Jobbutsikter det närmsta året

Jobbutsikterna väntas vara små för barnskötare det närmsta året

Jobbutsikter de närmsta 3 åren

Jobbutsikterna väntas vara små för barnskötare det närmsta 3 åren

Arbetsuppgifter och utbildning

Barnskötare har en viktig roll i barnens utveckling och välbefinnande under deras första år. Arbetsuppgifterna sträcker sig från att skapa en säker och stimulerande miljö till att stötta barnens lärande genom lek och pedagogiska aktiviteter. De ansvarar även för barnens fysiska omvårdnad, såsom att hjälpa till med måltider, sömn och hygien.

Du behöver ofta en gymnasieutbildning inom barn- och fritidsprogrammet eller motsvarande, kompletterat med praktik på förskolor eller fritidshem för att söka ett jobb som barnskötare.

För att trivas och lyckas i yrket är det viktigt med en stark empatisk förmåga, tålamod och en genuin kärlek till att arbeta med barn. En god kommunikationsförmåga är också avgörande, inte bara för att kunna interagera effektivt med barnen utan även för att samarbeta med kollegor och föräldrar. Kreativitet och flexibilitet är ytterligare egenskaper som värderas högt, eftersom arbetsdagen ofta innebär att anpassa sig efter barnens behov och intressen.

Löneutveckling

Datan i dennna tabell är baserad på SCB:s senaste lönestatestik från 2022