AT-läkare lön

Lästid: 2 min

Astrid Lilja
Astrid Lilja
Astrid Lilja Astrid Lilja
Astrid är Sr. SEO Copywriter på Noor Digital och har flera års erfarenhet inom SEO och content marketing. Hon har en kandidatexamen i språkvetenskap med inriktning på digital kommunikation och har alltid haft ett stort hjärta för språk och att skriva olika typer av texter.
Publicerad 26 Feb 2024

Funderar du på att utbilda dig till AT-läkare, eller förbereder du dig för lönesamtal? Oavsett vad hjälper vi dig här få koll på allt från genomsnittlig lön till vilken utbildning som krävs och vad arbetsuppgifterna innebär.

AT-läkare - Medellön

Genomsnittslönen för en AT-läkare var under 2022 cirka 37 300 kr.

Kvinnor - Medellön

Under 2022 var medellönen för en kvinnlig AT-läkare 37 200 kr.

Män - Medellön

Under 2022 var medellönen för en manlig AT-läkare 37 500 kr.

Jämför löner för AT-läkare

Privat- och offentlig sektor

Offentlig sektor Privat sektor
Medellön 37 300 kr 37 100 kr

Olika regioner

Region Kvinnor Män
Stockholm 36 600 kr 36 900 kr
Östra Mellansverige 37 900 kr 38 100 kr
Småland med öarna 37 600 kr 37 900 kr
Sydsverige 35 500 kr 35 500 kr
Västsverige 36 400 kr 37 000 kr
Norra Mellansverige 39 100 kr 40 000 kr
Mellersta Norrland kr kr
Övre Norrland 37 300 kr kr

Jobbutsikter för AT-läkare

Det finns cirka anställda AT-läkare i Sverige, varav 0 procent är män och 0 procent är kvinnor.

Jobbutsikter det närmsta året

Jobbutsikterna väntas vara mycket goda för AT-läkare det närmsta året

Jobbutsikter de närmsta 3 åren

Jobbutsikterna väntas vara mycket goda för AT-läkare det närmsta 3 åren

Arbetsuppgifter och utbildning

AT-läkare är precis i början av sin medicinska karriär och allmäntjänstgöringen är en obligatorisk del av processen för att få svensk läkarlegitimation. AT-perioden varar i 18–24 månader och är utformad för att ge bred praktisk erfarenhet genom rotation inom olika medicinska områden, såsom internmedicin, kirurgi, psykiatri och primärvård. Det ger en unik möjlighet att tillämpa teoretiska kunskaper i praktiken och utveckla kliniska färdigheter under handledning av erfarna läkare.

Om du vill jobba som AT-läkare behöver du ta examen från läkarprogrammet, en universitetsutbildning på 6 år som leder till att du får läkarlegitimation. Efter att du tagit din läkarexamen finns möjlighet att specialisera sig genom en specialistutbildning på 5,5 år.

För att bli en framgångsrik AT-läkare finns det vissa egenskaper som kan vara avgörande. Anpassningsförmåga är ett exempel eftersom arbetet kräver flexibilitet att snabbt växla mellan olika medicinska områden. Likaså en stark kommunikationsförmåga är avgörande för att effektivt kunna samarbeta med vårdteamet och förmedla information till patienter på ett tydligt och empatiskt sätt. En stark etisk kompass och ett genuint intresse för patientvälfärd är också viktigt, liksom en ständig vilja att lära och utvecklas kontinuerligt.

Löneutveckling

Datan i dennna tabell är baserad på SCB:s senaste lönestatestik från 2022