Anestesisjuksköterska - Lön

Lästid: 2 min

Astrid Lilja
Astrid Lilja
Astrid Lilja Astrid Lilja
Astrid är Sr. SEO Copywriter på Noor Digital och har flera års erfarenhet inom SEO och content marketing. Hon har en kandidatexamen i språkvetenskap med inriktning på digital kommunikation och har alltid haft ett stort hjärta för språk och att skriva olika typer av texter.
Publicerad 13 Mar 2024

Är du specialistubildad inom anestesi, eller funderar du på att utbilda dig? Här har vi samlat information om yrket, statistik och hjälper dig jämföra löner över landet så att du kan förbereda dig inför lönesamtalet.

Anestesisjuksköterska - Snittlön

En anestesisjuksköterska hade under 2022 i genomsnitt cirka 45 100 kr i månadslön enligt SCB.

Medellön kvinnor

Under 2022 var medellönen för en kvinnlig anestesisjuksköterska 45 200 kr.

Medellön män

Under 2022 var medellönen för en manlig anestesisjuksköterska 44 700 kr.

Löneutveckling

Datan i dennna tabell är baserad på SCB:s senaste lönestatestik från 2022

Jämför snittlöner

Privat- och offentlig sektor

Offentlig sektor Privat sektor
Medellön 45 000 kr 45 300 kr

Olika regioner

Region Kvinnor Män
Stockholm 47 100 kr 45 800 kr
Östra Mellansverige 44 700 kr 44 800 kr
Småland med öarna 44 900 kr kr
Sydsverige 44 300 kr 44 500 kr
Västsverige 45 600 kr 45 300 kr
Norra Mellansverige 43 500 kr kr
Mellersta Norrland kr kr
Övre Norrland 44 300 kr kr

Jobbutsikter för anestesisjuksköterskor

Det finns cirka yrkesverksamma anestesisjuksköterskor i Sverige, varav cirka 0 procent är kvinnor och 0 procent är män.

Jobbutsikter det närmsta året

Jobbutsikterna väntas vara mycket goda för anestesisjuksköterskor det närmsta året

Jobbutsikter de närmsta 3 åren

Jobbutsikterna väntas vara mycket goda för anestesisjuksköterskor det närmsta 3 åren

Arbetsuppgifter och utbildning

Anestesisjuksköterskor har en viktig roll inom sjukvården där de ser till att patienter får rätt bedövning och smärtlindring under operationer och vissa medicinska procedurer. De arbetar nära läkare, speciellt anestesiläkare, för att planera och genomföra patientens bedövning så att operationen kan ske säkert och utan smärta för patienten.

Utbildningsmässigt krävs examen från sjuksköterskeprogrammet, som är en treårig högskoleutbildning, följt av specialistutbildning inom anestesi.

Som anestesisjuksköterska krävs det att du är mycket noggrann och uppmärksam, eftersom du behöver hålla koll på patientens tillstånd före, under och efter bedövningen. Du måste också kunna agera snabbt om något oväntat händer. En annan viktig egenskap är förmågan att lugna och trösta patienter som kan vara nervösa inför sin operation. Det är också viktigt att kunna arbeta i team med annan sjukvårdspersonal.