Ambulanssjukskoterska - Lön

Lästid: 2 min

Astrid Lilja
Astrid Lilja
Astrid Lilja Astrid Lilja
Astrid är Sr. SEO Copywriter på Noor Digital och har flera års erfarenhet inom SEO och content marketing. Hon har en kandidatexamen i språkvetenskap med inriktning på digital kommunikation och har alltid haft ett stort hjärta för språk och att skriva olika typer av texter.
Publicerad 11 Mar 2024

Hur blir man ambulanssjuksköterska och vad tjänar man i yrket i snitt? Här har vi samlat den senaste lönestatistiken och längre ner kan du läsa mer om vad som krävs för att få ett jobb.

Medellön - Ambulanssjuksköterska

2022 var medellönen för en ambulanssjuksköterska 30 900 kr.

Kvinnor - Genomsnittslön

Lönen för en kvinnlig ambulanssjuksköterska var under 2022 i snitt 30 300 kr.

Män - Genomsnittslön

Lönen för en manlig ambulanssjuksköterska var under 2022 i snitt 31 900 kr.

Olika regioner

Region Kvinnor Män
Stockholm 31 700 kr 32 300 kr
Östra Mellansverige 28 900 kr 33 100 kr
Småland med öarna 29 800 kr 30 800 kr
Sydsverige 30 500 kr 31 700 kr
Västsverige 30 400 kr 32 600 kr
Norra Mellansverige 29 600 kr 30 100 kr
Mellersta Norrland 27 800 kr 27 600 kr
Övre Norrland 30 200 kr 33 000 kr

Jobbutsikter för en ambulanssjuksköterska

Antalet yrkesverksamma ambulanssjuksköterskor är cirka 103 400, varav varav 61 procent kvinnor och 39 procent män.

Jobbutsikter det närmsta året

Jobbutsikterna väntas vara små för ambulanssjuksköterskor det närmsta året

Jobbutsikter de närmsta 3 åren

Jobbutsikterna väntas vara små för ambulanssjuksköterskor det närmsta 3 åren

Arbetsuppgifter och utbildning

Ambulanssjuksköterskor har en viktig roll inom akutsjukvården, där de erbjuder snabb och kvalificerad vård i akuta situationer. Arbetsuppgifterna inkluderar att ge livräddande första hjälpen, utföra medicinska ingrepp på plats och under transport till sjukhus, samt att stötta patienter och anhöriga i stressfyllda ögonblick.

För att arbeta inom detta krävs en sjuksköterskeexamen, följt av ytterligare specialistutbildning inom ambulanssjukvård.

Som ambulanssjuksköterska är det viktigt att kunna behålla lugnet under press, fatta snabba beslut och agera effektivt i stressade situationer. Empati och kommunikationsförmåga är också avgörande, eftersom ambulanspersonalen ofta är patientens och familjens första kontakt med sjukvårdssystemet under mycket svåra omständigheter. Förmågan att arbeta i team är avgörande, då samarbete med kollegor och annan räddningspersonal är en daglig del av jobbet.

Löneutveckling

Datan i dennna tabell är baserad på SCB:s senaste lönestatestik från 2022