LEDIGAJOBB.SE by Noor Jobs

Universitetsadjunkt i Datalogi

Antal platser:
Yrkesbenämning: Civilingenjör, teknisk fysik
Publicerad: 2019-11-04
Sista ansökningsdag: 2019-11-08
Stad: Linköping 
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga.Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Institutionen för datavetenskap (IDA) grundades 1983 men våra rötter går tillbaka till tidigt 1970-tal. Det är en av de största datavetenskapliga institutionerna i norra Europa. Vår forskning täcker ett brett spektrum av områden, från grundläggande datavetenskap till tillämpade områden. Den omfattande forskningen påverkar även vår grund- och forskarutbildning, vilket leder till att vi ger kurser inom flertalet civil- och högskoleingenjörsprogram, samt programmen inom innovativ programmering, kognitionsvetenskap och statistik. Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ida LINKÖPINGS UNIVERSITET ledigförklarar en anställning som Universitetsadjunkt i Datalogi med placering vid Institutionen för datavetenskap Din framtida arbetsplats Du kommer arbeta i undervisningsgruppen på Avdelningen för mjukvara och system (SaS). Arbetsuppgifter I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som universitetsadjunkt ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå. För den aktuella anställningen innebär detta huvudsakligen undervisning i programmering (imperativa, funktionella och objektorienterade språk), programmering och datastrukturer, projektarbetskurser, samt handledning och handhavande av examensarbeten. Den sökande förutsätts också i framtiden kunna åta sig undervisning inom närliggande områden. Arbetsuppgifterna kan även omfatta medverkan i uppdragsutbildning. Undervisning kommer att ske på svenska och engelska. Behörighet Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt magisterexamen eller har motsvarande kompetens. Bedömningsgrunder Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetsadjunkt ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden. För denna anställning kommer särskild vikt fästas vid den pedagogiska skickligheten. Dokumenterad pedagogisk skicklighet av att leda kurser på grundnivå inom ovan nämnda områden är ett krav för anställningen. Vana av undervisning i stora kurser (100-300 deltagare) där deltagarna inte har programmering som förkunskap är meriterande liksom vana av datorbaserad examination där ”live”-rättning används. Erfarenhet av att arbeta med stora assistentgrupper är meriterande. Förmåga att samarbeta med de övriga lärarna i gruppen är av yttersta vikt. Pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att förmedla relevanta kunskaper och färdigheter, aktivera studenter till eget lärande, skapa engagemang och intresse för ämnesområdet samt förmåga att strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till ämnesområdets mål. Därtill ska pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av utbildning samt förmåga att reflektera över den egna lärargärningen. Administrativ skicklighet skall ha visats genom förmåga att planera, organisera och utveckla verksamhet. Den sökande ska uppvisa förmåga att undervisa på både svenska och engelska. Tillträde Enligt överenskommelse. Lön Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Fackliga kontaktpersoner För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan. Ansökningsförfarande Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din kompletta ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 8 november. Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej. Publikationer, pdf- eller word-format är tillåtet, bifogas i ansökningsformuläret. De vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post i tre exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping. Publikationerna ska vara Linköpings universitet tillhanda senast sista ansökningsdag. Lika villkor Flertalet av våra adjunkter inom institutionen är män, därför ges kvinnor företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt. Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald. Välkommen med din ansökan! Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Besök hemsida