Antal platser:
Yrkesbenämning: Forskarassistent
Publicerad: 2023-01-17
Sista ansökningsdag: 2023-02-01
Stad: Lund
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. Arbetsuppgifter Projekttitel: Hur molekyler av olika längd påverkar bindning i cellkontakter. Bakgund: Målet med projektet är att använda avancerad fluorescensmikroskopi för att studera bindning över cellkontakter och specifikt hur bindning mellan T-cellreceptorer och MHC komplex på immunceller påverkas av andra bindningspar i cellkontakten och deras effektiva höjd. Bindning mellan T-cellreceptorer och MHC är det första steget i aktivering av T celler och att kunna karakterisera denna interaktion under biologiskt relevanta förhållanden är viktigt för att bättre förstå hur T celler aktiveras. Projektet kommer utföras vid avdelningen för fysikalisk kemi, Lunds universitet, under handledning av lektor Peter Jönsson https://www.physchem.lu.se/people/seniors/joensson/. Det huvudsakliga syftet med projektet är att karaktärisera växelverkan mellan T-cellreceptorer och MHC i förenklade cellkontakter användande avancerad fluorescensmikroskopi. Detta omfattar följande deluppgifter:  - Cellodling och hantering av celler innehållande olika receptorer inklusive MHC (dessa celler finns redan tillgängliga för projektet). - Tillverkning av konstgjorda cellmembran kallade SLBer med olika sammansättning av ligander för att binda receptorer på celler. - Fluorescensmikroskopi (TIRF, FRAP, enmolekylmikroskopi) för att kvantifiera bindningen i cell-SLB kontakter. - Bildanalys och kvantifiering av bindingsdatan. - Andra bindningsstudier i cell-SLB kontakter kan också förekomma. Krav för anställningen - Avlagd doktorsexamen. - Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift. - Erfarenhet av arbete med celler och cellodling. - Erfarenhet av avancerad flourescensmikroskopi (TIRF, FRAP och enmolekylmikroskopi). - Erfarenhet av bildbehandling. Meriterande för anställningen - Erfarenhet av att använda och tillverka SLBer. - Erfarenhet av att studera och kvantifiera bindning i cellkontakter, speciellt cell-SLB kontakter med flourescensmikroskopi. - Erfarenhet av att arbeta med ligander och receptorer på T celler. - Erfarenhet av Zhu-Golan analys av bindningsaffinitet. Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling. Instruktioner för ansökan Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla: - Meritförteckning/CV inklusive publikationslista. - En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor). - Kontaktuppgifter till minst två referenser. - Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa. Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda. Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • 6 Månader eller längre
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast lön
Dela