Projektledare för ESF-projektet Conecto

Antal platser:
Publicerad: 2023-01-17
Sista ansökningsdag: 2023-02-08
Stad: Haninge

Samordningsförbundet Östra Södertörn söker tillsammans med sex samordningsförbund i Stockholms län projektledare till projektet Conecto som finansieras av Europeiska socialfonden (ESF) och som kommer att drivas under perioden april 2023 till december 2024.

Genom Conecto vill samordningsförbunden stärka myndighetsgemensam samordning inom arbetsmarknadsområdet, så att fler människor får ökade möjligheter att börja arbeta/studera. För att lyckas med målbilden behöver kompetensen om utmaningar och lösningar stärkas hos medarbetare och chefer inom kommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassa samt hälso- och sjukvården.

Med projektet kommer vi därför att erbjuda seminarier, workshops, föreläsningar och handledning för anställda inom kommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassa samt hälso- och sjukvården i Stockholms län. Avsikten är att bidra till en öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region där vi stärker kunskapen om vad som ger effekt för att fler personer ska kunna ta del av samhälls- och arbetsliv.

Kompetensförstärkningen kommer bland annat ske inom samverkansfärdigheter, evidensbaserade metoder för arbetsmarknadsetablering, relationer till arbetsgivare och uppsökande verksamhet. Jämlikhet, jämställdhet, inkludering, delaktighet och likabehandling kommer också att vara centrala teman.

Arbetet i projekten sker i nära samarbete med ESF-projektet Lumena som pågår samtidigt och som kommer att erbjuda individinriktat samordnat stöd för personer med behov av samordnade arbetsmarknadsinriktade insatser. Vi kommer också att ha ett nära samarbeta med civilsamhället för projektens genomförande och med akademin för projektets uppföljning och utvärdering. Ambitionen är att bidra till systempåverkan lokalt, regionalt och nationellt.

Läs mer om projekten Conecto och Lumena på https://samordningsforbundetostrasodertorn.se/nyheter/2467-2/

Arbetsuppgifter

Du erbjuds en spännande och varierad tjänst med stimulerande uppgifter. Som projektledare ansvarar du för att planera, leda, samordna och följa upp projektens arbete mot uppsatta mål och utifrån ramar i den ansökan som har beviljats av ESF.

De två projekten Lumena och Conecto kommer att genomföras parallellt och med en gemensam projektorganisation. Det kommer att innebära ett delat ledarskap för de två projekten. För att lyckas med uppdraget samarbetar ni med de sju samordningsförbundens kanslier och de centrala stödfunktioner som rekryteras för projektens genomförande: processledare, kommunikatörer, administratörer och en ekonom.

Vi tillämpar ett tillitsbaserat ledarskap och har ett starkt fokus på att skapa värde för projektens målgrupper.

I uppdraget ingår bland annat:

- Att ansvara för planering och genomförande av verksamhet och insatser i enlighet med projektansökan.

- Att leda projektens ledningsgrupp som består av delprojektledare och centrala stödfunktioner.

- Att säkerställa att projektet följs upp och utvärderas genom ett nära samarbete med forskare och lärosäten och att verka för att vi uppnår projektets samlade mål och ambitioner utifrån de ekonomiska ramar som finns.

- Att ha en nära dialog med handläggare och ekonom hos ESF, samt att administrera och rapportera projektets resultat enligt önskemål från ESF.

- Att arbeta utifrån ett intersektionellt perspektiv för att främja perspektiv om jämställdhet, jämlikhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

- Att verka för att projektens resultat kommuniceras på ett kreativt och intresseväckande sätt för att bidra till policypåverkan lokalt, regionalt och nationellt.

- Att löpande rapportera till projektets styrgrupp och till projektägaren.

Kvalifikationer, kompetens och erfarenhet

Vi söker dig som är utvecklingsinriktad och har vana av att arbeta både självständigt och i team med andra.

Grundläggande kvalifikationskrav

  • Erfarenhet av att arbeta i projekt och/eller av verksamhetsutveckling eller -ledning.
  • Kunskap om ett intersektionellt förhållningssätt för att främja jämställdhet, jämlikhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.


Meriterande

Vi ser gärna att du har kunskap i frågor som rör arbetslivsinriktad rehabilitering, evidensbaserade metoder och samverkan mellan olika aktörer. Meriterande är också om du har erfarenhet av att arbeta med kompetensutveckling och tjänstedesign.

Erfarenhet av arbete i offentlig sektor är en fördel samt även tidigare erfarenhet av att arbeta i ESF-finansierade projekt och samarbete med forskare och lärosäten i frågor som rör uppföljning och utvärdering.

För att passa för uppdraget bör du ha en god självinsikt och trygghet i ditt ledarskap samt ha god analytisk förmåga. Du bör ha förmåga att hantera komplexa uppdrag med många inblandade parter samt att ha flera pågående uppdrag igång samtidigt.

Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete som chef eller projektledare för större verksamheter där du leder genom andra (chefer eller delprojektledare).

Du har också mycket goda administrativa och kommunikativa kunskaper. Du har erfarenhet av att tala inför andra – både små och stora grupper.

Som person är du ansvarstagande, självgående och tar egna initiativ. Vi värdesätter noggrannhet samt en öppen och ödmjuk inställning. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för befattningen.

Anställningsform och omfattning

Tjänsten är en projektanställning under perioden 1 april 2023 till 31 december 2024 med möjlighet till förlängning. Rekryteringsprocessen påbörjas per omgående. Anställningen kommer med största sannolikhet att vara hos Samordningsförbundet Östra Södertörn som är projektägare, möjligheter finns att förlägga anställningen hos något av de andra sex samordningsförbunden i Stockholms län. Var anställningen förläggs sker i nära dialog och gemensam överenskommelse med dig.

Välkommen med din ansökan!

Öppen för alla Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • 6 Månader eller längre
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast lön
Postadress
  • Region Handen
  • 13640 Rudsjöterrassen 1
Dela