Enhetschef till controllerenheten

Antal platser:
Publicerad: 2022-01-14
Sista ansökningsdag: 2022-01-23
Det vi gör på Skatteverket har betydelse för företagaren, individen, andra myndigheter, samhällsfunktioner och Sverige. Vi ska skapa förutsättningar i kundens vardag och underlätta med digitala tjänster. Vår övergripande ambition är att Skatteverket ska fortsätta att ligga i framkant och vara ett föredöme inom svensk statsförvaltning. Hos oss är du med och driver utveckling av både verksamhet och ledarskap för att skapa värde för våra kunder. Du har en avgörande roll i vår förändringsresa. Var med och gör samhället möjligt! Om jobbet Som chef och ledare på Skatteverket ser du till helheten, skapar förutsättningar och agerar medvetet i vardagen. Tillsammans med andra arbetar du för att skapa värde med fokus på kunden, med grund i vårt samhällsbärande uppdrag. I ditt ledarskap möjliggör du utveckling och lärande genom att ge mandat och skapa stort handlingsutrymme; du förstärker och följer upp de beteenden och den kultur som behövs för att vi tillsammans ska kunna genomföra vårt uppdrag. Du förväntas agera och leda även om svaren inte är givna, vägvalen inte tydliga och arbetssätten inte självklara. Med mod och insikt utmanar du våra invanda tankesätt och arbetssätt och är själv öppen för att låta dig utmanas. Controllerenheten på administrativa avdelningen arbetar i huvudsak med stöd inom verksamhetsplanering, uppföljning och ekonomi samt samordning av vår myndighetssamverkan inom stödverksamheten. Controllerenhetens huvudsakliga uppdrag är att ge administrativa avdelningens ledning de bästa förutsättningarna för att leda och styra avdelningen. Ditt uppdrag kommer vara att utveckla verksamheten och bland annat driva våra förflyttningar mot digitala flöden och effektivisera processen från resultat i verksamheten tills det diskuteras i olika ledningsgrupper. Du har en förmåga till helhetssyn kring processerna budget, planering och uppföljning samt skapa struktur och ordning. Du säkerställer en god kontroll över administrativa avdelningens ekonomi och verksamhet, och du skapar förutsättningar för samverkan, både med enheter inom avdelningen och de avdelningar och övriga myndigheter vi samverkar med. Du ser digitaliseringens möjligheter, är öppen för nytänkande och visar tillit till medarbetarnas förmågor. I rollen som controllerchef ingår du i den administrativa avdelningens ledningsgrupp och rapporterar till avdelningschefen. Enheten består av 6 medarbetare och du är budget- och personalansvarig. Placeringsorten är enligt överenskommelse. Vår verksamhet är i ständig utveckling och förändring. Vi har en gemensam syn på hur ledarskapet bidrar till det, hur vi når resultat och främjar en förändringskultur. Som chef och ledare hos oss är du med och driver utveckling av både verksamhet och ledarskap. Om dig För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy I det här jobbet ska du: - ha förmåga att se helheten med fokus på kundvärde - ha förmåga att skapa rätt förutsättningar utifrån din förståelse för verksamhet och uppdrag - ha förmåga att agera medvetet i vardagen utifrån en god självinsikt - kunna hantera och analysera stora informationsflöden, se samband och mönster, avgränsa och förmedla information vidare - ha förmåga att kommunicera tydligt och skapa ett klimat där vi lyssnar på varandra. Du ska även ha: - högskoleutbildning om 180 högskolepoäng (120 poäng) inom ekonomiområdet - flerårig aktuell erfarenhet av att vara chef för en grupp som jobbar med ekonomi- och verksamhetsstyrning i en större statlig myndighet - erfarenhet av att driva utveckling och leda samverkan i en komplex verksamhet där höga krav ställs på att lösa problem tillsammans med andra. Bra att veta Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader. Förordnandet som enhetschef är tidsbegränsat i fem år, med möjlighet till förlängning. En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. På https://skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, vår syn på ledarskap och hur det går till när du söker våra jobb. När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan. Välkommen med din ansökan! Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast lön
Dela