Universitetslektor i kriminologi

Antal platser:
Publicerad: 2021-11-19
Sista ansökningsdag: 2021-12-23
Stad: Växjö
Välkommen till Linnéuniversitetet! Människor växer här. Vi är ett internationellt universitet i Småland - tillsammans sätter vi kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Vid fakulteten för samhällsvetenskap finns sju institutioner, däribland institutionen för kriminologi och polisiärt arbete. Institutionen har sex verksamhetsgrenar: grundutbildning (kriminologi respektive polisprogrammet), polisiär vidareutbildning, externa uppdrag, forskning och utveckling samt internationalisering. Vid institutionen arbetar både universitets- och polisanställda, sammanlagt cirka 90 medarbetare. Undervisning bedrivs både på campus och på distans. Genom institutionen för kriminologi och polisiärt arbete gör Linnéuniversitetet en omfattande strategisk satsning på kriminologiämnet och akademiska kurser polisiärt arbete med ambitionen är att bygga upp en dynamisk och kreativ miljö för såväl undervisning som forskning. Ämnesområde för befattningen: Kriminologi Placeringsort tillsvidare: Växjö Anställningens omfattning: Anställningen är en tillsvidareanställning, 100 %. Provanställning tillämpas. Arbetsbeskrivning: Arbetsuppgifterna består av forskning, undervisning och kursutveckling. Arbetet bedrivs såväl självständigt som i samverkan med andra forskare både internt vid Linnéuniversitetet som externt. I tjänsten ingår som minst 20% forskning under de två första åren. I arbetsuppgifterna ingår dessutom att samverka med relevanta aktörer i det omgivande samhället, lokalt, nationellt och internationellt, för kunskapsutbyte och kunskapsfrämjande relationer. I tjänsten ingår att vara delaktig i utvecklandet av forskningsmiljön i kriminologi och polisiärt arbete.  Behörighetskrav Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i kriminologi eller närliggande ämne eller har motsvarande vetenskaplig kompetens med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Goda kunskaper i svenska eller annat nordiskt språk liksom engelska krävs. Det krävs att den sökande kan bedriva undervisning på engelska. Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination. Bedömningsgrunder Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Med hänvisning till anställningens karaktär bedöms de sökandes vetenskapliga och pedagogiska meriter framför allt vad gäller relevans, kvalitet och omfattning i relation till ovan beskrivna arbetsuppgifter. I bedömningsgrunden ingår också i vilken utsträckning de sökandens forskningsområden och metodval kompletterar den befintliga kunskapsmiljön vid institutionen. Då tjänsten innefattar samverkan läggs även vikt vid dokumenterad erfarenhet av samverkan. Högskolepedagogisk utbildning är meriterande, liksom dokumenterad undervisningserfarenhet. God kommunikations- och samarbetsförmåga värderas högt. Särskilt meriterande för tjänsten är dokumenterad erfarenhet av kursutveckling och kursplanering inom ämnet kriminologi. Kontaktpersoner: Prefekt Ola Kronkvist, ola.kronkvist@lnu.se , tel. 0470-70 81 62 HR-partner Ulrika Petersson, ulrika.petersson@lnu.se, tel. 0480-44 69 96 Välkommen med din ansökan senast den 23 december, 2021. Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen. Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen. Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast lön
Besök hemsida
Dela