Antal platser:
Yrkesbenämning: HR-specialist/HR-adviser
Publicerad: 2021-06-04
Sista ansökningsdag: 2021-06-17
Stad: Göteborg
Socialförvaltningen Hisingen är en del av socialtjänsten i Göteborgs Stad. Vi är en av fyra socialförvaltningar. Vi arbetar målmedvetet för att skapa en bättre vardag för invånarna på Hisingen. Vi erbjuder stöd inom individ- och familjeomsorg, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor. Vi arbetar även med fritidsverksamhet samt förebyggande arbete kring till exempel folkhälsoarbete, samhällsplanering, lokalt trygghetsarbete och integrationsfrågor. Vill du ha ett viktigt och meningsfullt arbete där vi alla tillsammans utvecklar socialförvaltningen Hisingen där "vi är ett starkare ord än jag". Välkommen med din ansökan! ARBETSUPPGIFTER Vi söker två HR-specialister. Du kommer att arbeta som kvalificerad specialist och generalist på HR-avdelningen som består av en koordinator, fem HR-specialister och avdelningschef HR. Vi arbetar i mycket nära samarbete på avdelningen i syfte att vara det bästa stödet för cheferna samtidigt som vi säkerställer en gemensam hög kompetens inom HR. Du kommer att arbeta i nära samarbete med förvaltningens chefer och samverkar dagligdags med fackliga representanter. Du kommer att vara verksamhetsstöd (generalist) för en avdelning inom förvaltningen parallellt med att vara lokal processledare för en av stadens HR-processer (specialist). Vi kompletterar nu avdelningen med kompetenser inom lönebildning (en av de två) samt rekrytering och kompetensförsörjning (en av de två). Det finns flera processer inom HR vilket gör att du kan komma att vara processledare för fler än en process och ingå i dessa nätverk. Med tanke på att förvaltningen är i ett uppstartsskede skapar vi just nu rutiner inom allehanda ämnesområden som berör HR och där alla på avdelningen bidrar. Staden har sedan årsskiftet fyra socialförvaltningar och du kommer att arbeta i nära samarbete med övriga socialförvaltningar inom de ämnesområden som du representerar. Du som tycker att detta låter intressant, välkommen med din ansökan! Du är självklart också välkommen att höra av dig för kompletterande information om tjänsten och förvaltningen som sådan. Anledningen till att vi söker två specialister är att vi utökar avdelningen med en HR-specialist samtidigt som en av medarbetarna går vidare till ett uppdrag i en annan organisation utanför staden. KVALIFIKATIONER Krav • Examen inom ämnesområdet • Välmeriterad erfarenhet av kvalificerat arbete inom HR • Välmeriterad erfarenhet av arbete med lönebildning alternativt rekrytering och kompetensförsörjning Meriterande • Välmeriterad erfarenhet från arbete inom HR inom Göteborgs stad

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast lön
Dela