Universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap

Antal platser:
Publicerad: 2021-04-07
Sista ansökningsdag: 2021-05-02
Stad: Borås
Vid Högskolan i Borås skapas lärande, kunskap och innovation av hög internationell kvalitet och med stor samhällsrelevans. Här arbetar vi tillsammans för framtiden och för att göra skillnad! Högskolan i Borås har cirka 13 000 studenter och drygt 750 medarbetare, och vårt samlade campus ligger mitt i centrala Borås Vi har många spännande forsknings- och utbildningsmiljöer inom flera områden med helt unik utrustning. Flera av högskolans forskningsprojekt och utbildningar genomsyras av målen i Agenda 2030. På Högskolan i Borås finns också Textilhögskolan och Bibliotekshögskolan, samt Science Park Borås som är nationellt ledande inom hållbarhet och konsumtion. Vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT bedrivs utbildning och forskning inom Biblioteks- och informationsvetenskap, Pedagogiskt arbete samt Handel och IT. Akademin har en forskarutbildning inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap, och arbetar målinriktat för att etablera forskarutbildningar också inom Pedagogiskt arbete och Handel och IT. Inom akademin bedrivs utbildningar på grundnivå och avancerad nivå, och här utbildas bland annat bibliotekarier, förskollärare, grund- och ämneslärare, systemarkitekter och webbredaktörer. Inom akademin finns också verksamheter som särskilt avser att bidra till samverkan mellan högskolan och det omgivande samhället inom nämnda områden: Regionalt utvecklingsCentrum (RuC), Centrum för digitalisering och Centrum för kulturpolitisk forskning (KPC). Nu söker sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap en universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap. Arbetsbeskrivning Som universitetslektor ägnar du din arbetstid åt forskning och utbildning på samtliga nivåer samt samverkan inom akademin och med det omgivande samhället. Aktiv medverkan i sektionens forskningsmiljö och forskargrupper samt egen forskning med inriktning mot anställningens områden ingår i tjänsten. Dessutom ingår undervisning t.ex. i form av föreläsningar, seminarier, examinationer och uppsatshandledning samt relaterade administrativa arbetsuppgifter som deltagande i möten samt utveckling av sektionens pedagogiska arbete i kurser och utbildningsprogram. Utvecklingsarbetet präglas av högskolans inriktning mot hållbar utveckling. Undervisningen genomförs i kandidatprogrammen Bibliotekarie och i program på masternivå, samt i forskarutbildningen i Biblioteks- och informationsvetenskap. Även uppdragsutbildning kan ingå. Följande områden är aktuella: • Informationspraktiker • Bibliotekens roll och användargrupper • Läsfrämjande verksamhet och litteraturförmedling • Bibliotekens digitala resurser Kvalifikationer För anställningen som universitetslektor krävs avlagd doktorsexamen i biblioteks- och informationsvetenskap eller närliggande ämne som är relevant i relation till anställningens innehåll och arbetsuppgifter samt visad pedagogisk skicklighet. Du som sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 10 veckors heltidsstudier (15hp) eller motsvarande. Kursen kan läsas inom ramen för anställningen under de första två anställningsåren. Vidare krävs kunskaper inom flertalet av angivna områden formulerade under tjänstens arbetsuppgifter ovan, vetenskaplig publicering inom områden relevanta för tjänstens innehåll, erfarenhet av undervisning på akademisk nivå, till exempel i form av föreläsningar, uppsatshandledning och seminarieverksamhet samt mycket goda kunskaper i både svenska (alternativt annat skandinaviskt språk) och engelska, i både tal och skrift. Det är för anställningen meriterande med följande: • Deltagande i forskningsprojekt • Erhållna forskningsmedel inom område/områden relevanta för tjänstens inriktning • Erfarenhet av samverkan mellan akademin och det omgivande samhället och professionsfältet • Kännedom av biblioteks- och informationsvetenskap som ämne • Då högskolan har en inriktning mot hållbar utveckling är erfarenhet av forskning eller undervisning med anknytning till hållbar utveckling meriterande. Högskolan i Borås värdesätter de kvaliteter som en jämn köns- och åldersfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Anställningsform: Tillsvidare. Sysselsättningsgrad: 100% Tillträde: 2021-10-01 eller enligt överenskommelse Placeringsort: Borås. Diarienummer: PA 2021/65 Kontakt  Upplysningar om anställningen lämnas av studierektor Monika Johansson via telefon 033-435 4083 eller via mail monika.johansson@hb.se. Fackliga företrädare är Magnus Sirhed, OFR-ST och Charlotte Von Essen, Saco-S, de nås via högskolans växel tfn 033-435 40 00. Ansökan  Du ansöker om anställningen via vår hemsida genom att klicka på ”Ansök” längst ned i annonsen. Skriv tydligt i din ansökan vad du söker för anställning och ange diarienummer. Till din ansökan ska följande dokument bifogas: • Personligt brev • CV med referensuppgifter och löneanspråk • Meritportfölj, vilket innebär skriftlig redogörelse både för den vetenskapliga och pedagogiska verksamheten, dokumentation av lärarskickligheten inklusive självvärdering. Mall för meritportfölj finner ni här • En publikationslista • Högst sju publicerade arbeten eller andra meriter du vill åberopa • Intyg/betyg och övriga merithandlingar Kontakta HR om du har vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan. Publikationerna ska vara högskolan tillhanda senast en vecka efter sista ansökningsdatum. Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Välkommen med din ansökan senast 2021-05-02. Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft. Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast lön
Besök hemsida
Dela