Antal platser:
Yrkesbenämning: Förvaltningsjurist
Publicerad: 2021-04-06
Sista ansökningsdag: 2021-04-12
Stad: Östersund
Tillsammans för en hållbar framtid! Länsstyrelsens cirka 250 medarbetare arbetar med respekt, professionalitet och öppenhet för länets invånare. Länsstyrelsen består av sju enheter. En av dessa är Enheten för lednings- och verksamhetsstöd som består av ett 40-tal medarbetare med arbetsområden som ekonomi, upphandling, HR, kommunikation, IT, intern service, arkiv, diarium samt ärendehandläggning inom förvaltning och juridik. Arbetsbeskrivning Som chefsjurist på Länsstyrelsen Jämtlands län har du ett intressant och utvecklande uppdrag. Arbetet innebär att du har ett övergripande ansvar för att stödja organisationen med att tolka och tillämpa de lagar och författningar som styr verksamheten på ett enhetligt och rättssäkert sätt. Du håller myndigheten underrättad om rättsutvecklingen inom Länsstyrelsens verksamhetsområden samt deltar i nationella länsstyrelsegemensamma nätverk. Du samordnar, tillsammans med funktionschef, arbetsgruppen juridik och förvaltning inom Rättsfunktionen som ingår i Enheten för lednings- och verksamhetsstöd. Rättsfunktionen består av jurister, förvaltningshandläggare, registratorer, arkivarier och funktionschef, idag totalt tolv personer. Förutom att samordna arbetet i arbetsgruppen så kommer du även handlägga och besluta i ärenden inom funktionen. Några av de ärenden som handläggs inom juridik och förvaltning är: Överklagande av kommunala beslut inom plan- och bygglagen och miljöbalken, markupplåtelser på statens mark ovan odlingsgränsen, administration av allmänna val, tävlingar på väg och lokala trafikföreskrifter med flera. Juristerna lämnar också råd och stöd till övriga handläggare inom myndigheten. Myndighetens verksamhet består av nästan alla politikområden samt många frågor om förvaltningsrätt och offentlighet och sekretess. Kvalifikationer - Juristexamen med notariemeritering, eller av myndigheten bedömd likvärdig kompetens. - Mycket goda kunskaper och erfarenhet av arbete inom några av de rättsområden som är relevanta för Länsstyrelsens verksamhet; exempelvis förvaltningsrätt, plan- och bygglag, miljörätt och offentlighets- och sekretesslag.  - Flerårig och välmeriterad erfarenhet av rättstillämpning och kvalificerat juridiskt arbete från annan offentlig verksamhet/domstol. - Erfarenhet av myndighetsutövning. - Erfarenhet av utvecklingsarbete och ett intresse av att arbeta med ständiga förbättringar i verksamheten tillsammans med andra medarbetare.  - Tidigare erfarenhet av att leda verksamhet och medarbetare.  Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du som person är stabil, prestigelös och är bra på att samarbeta både internt och med externa aktörer. När du identifierar trender och förändringar i omvärlden kan du bedöma hur dessa kan komma att påverka Länsstyrelsens verksamhet. Du har ett positivt förhållningssätt, kan fatta beslut och är bra på att prioritera och delegera. Du kan snabbt sätta dig in i olika rättsliga områden samt har förmåga att se kärnfrågan i en bred fråga med många infallsvinklar. Vi ser att du har mycket god förmåga att bygga förtroende och långsiktiga relationer, att kommunicera utifrån mottagarens behov och skapa engagemang och delaktighet i organisationen. Självklart delar du Länsstyrelsens värdegrund att behandla alla med respekt, professionalitet och öppenhet samt tar ansvar för att myndighetens utövande görs med rättssäkerhet, effektivitet och tydlighet i fokus. Övrigt Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning sex månader kan bli aktuell.  Omfattning: Heltid. Tillträde: Snarast efter överenskommelse. Då tjänsten är säkerhetsklassad krävs svenskt medborgarskap, säkerhetsprövning och registerkontroll kommer att genomföras och du kommer att ingå i Länsstyrelsens krisorganisation. Ansökan Välkommen med din ansökan med CV och personligt brev senast 31 mars 2021. Urval och kallelse till anställningsintervju kan komma att ske fortlöpande. Ansökan görs via rekryteringssystemet ReachMee. Ansök genom att klicka på knappen Ansök längst ner på sidan. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Länsstyrelsen är regeringens representant på regional nivå och har som uppdrag att utveckla länet, att verka för att de nationella politiska målen får genomslag i länet och att vara förvaltningsmyndighet. Respekt, professionalitet och öppenhet är vägledande i vårt arbete och vårt förhållningssätt till varandra, medborgarna och andra intressenter. Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten, bland annat värdesätter vi kunskaper i sydsamiska. Läs mer: http://www.lansstyrelsen.se/jamtland För information om hur vi behandlar dina personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast lön
Dela