Vi veks og ser etter fleire dyktige lastebilsjåførar

Antal platser:
Yrkesbenämning: Distributionsförare
Publicerad: 2021-02-23
Sista ansökningsdag: 2021-03-07
Stad:  
Er du glad i hektiske dagar og spennande utfordringar? Har du ein lidenskap for store bilar og moderne utstyr, og vil gjerne kombinere denne interessa med å levere god kvalitet? Er det viktig for deg å være tillitsfull i arbeidet ditt, og at det du gjer betyr noko for både deg sjølv og andre? Då er du truleg den vi leitar etter! Vi i Hoff og Knutson Transport er en fin gjeng med positive, engasjerte og imøtekommande kollegaer som gler oss til å gå på jobb. Få dagar er like og vi møter masse flotte kundar kvar dag. Som sjåfør i Hoff og Knutson Transport er du bedriftas ansikt utad og er ei av dei viktigaste brikkene i vår organisasjon. Året har starta bra for oss og grunna auka arbeidsmengd søker vi etter fleire sjåførar. Vi ser etter deg som: Likar fysisk arbeid i høgt tempo Godt og stabilt humør Innsatsvilje, serviceinnstillt og er sjølvstendig Gode munnlige norsk- og engelsk kunnskapar Er strukturert og ryddig Evnar å jobbe med andre YSK Arbeidsoppgaver: Godsbehandling, lasting og lossing med lastebil klasse C/CE Vi tilbyr: Hoff og Knutson er opptatt av, og tilbyr, eit godt arbeidsmiljø. Du vil være ein del av eit framtidsretta firma, og får være med på å påvirke både selskapet og eigen kvardag i stor grad. Vi er stolte av å jobbe med ein oppdatert bilpark saman med rause og hjelpsame kollegaer og kundar. Selskapet har store ambisjonar, og vil gjerne at du skal være ein del av desse. To av våre mange dyktige tilsette beskriv årsaken til at dei jobbar i Hoff og Knutson slik: "Eg jobbar i Hoff og Knutson Transport fordi trivselen er god, pga kjekk leiing og kjekke kollegaer" Ørjan, 15år i selskapet "Eg jobbar i Hoff og Knutson Transport fordi det er hyggelige kollegaer, godt arbeidsmiljø og eg trivast godt" Håvard, 2 år lærling 1år fast ansatt i selskapet Her kan du sjå kvifor vi anser vår arbeidsplass som den beste, og ikkje minst kva vi ynskjer å dele med deg: https://www.facebook.com/244739012241694/videos/1101642759884644/ Vart du nysgjerrig og har lyst å høyre meir om stillinga? Lurer du på om du er den rette? Vi vil gjerne at du tar kontakt for ein uforpliktande prat. Vi lovar deg ein konfidensiell prosess. Søknadane vert behandla fortløpande, og med sterkt fokus på konfidensialitet Vi ser fram til å høyre frå deg! Om arbeidsgiveren Hoff & Knutson Transport vart etablert og grunnlagt i 1991. Frå oppstarten var vi då ein lastebil og ein varebil som tilbydde våre tenester til kundar rundt om i fylket. Sidan den gang har vi vokse til å bli ein av dei leiande aktørane i fylket og flytta i 2006 inn i nytt og eige bygg på Hornnes i Førde. Selskapet disponerer rundt 45 bilar i alt frå små el bilar til store vogntog som går i trafikk for ulike aktører i og utanfor fylket. Vi er i dag over 40 medarbeidarar som løyser våre varierte og spennande oppdrag i selskapet. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Do you love hectic days and exciting challenges? Do you have a passion for large trucks and modern equipment, and would like to combine this interest with delivering good quality? Is it important for you to be trustworthy in your work, and that what you do mean something to both yourself and others? Then you probably is the one we are looking for! We at Hoff and Knutson Transport are a nice bunch of positive, committed and welcoming colleagues who look forward to going to work. Few days are the same and we meet lots of great customers every day. As a driver in Hoff and Knutson Transport, you are the company's face to the outside world and are one of the most important pieces in our organization. The year has started well for us, and due to the increased work, we are looking for more drivers. We are looking for a person who: likes physical work at a high pace has a good and stable mood has a willingness to work, service-minded and independent good oral knowledge of Norwegian and English is structured and tidy ability to work with others YSK Tasks: Freight handling, loading and unloading with truck class C / CE We offer: Hoff and Knutson are concerned with, and offer, a good working environment. You want to be part of a future-oriented company, and get to be involved in influencing both the company and your own everyday life to a great extent. We are proud to work with an updated car fleet together with generous and helpful colleagues and customers. The company has great ambitions, and would like you to be a part of these. Two of our many talented employees describe the reason why they work at Hoff and Knutson as follows: "I work in Hoff and Knutson Transport because the well-being is good, due to handsome management and handsome colleagues" Ørjan, 15 years in the company "I work in Hoff and Knutson Transport because they have nice colleagues, a good working environment and I thrive well" Håvard, 2 years apprentice 1 year permanent employee in the company Here you can see why we consider our workplace the best, and not least what we want to share with you: https://www.facebook.com/244739012241694/videos/1101642759884644/ Are you curious and want to hear more about the position? Wondering if you are the right person? We would like you to get in touch for a non-binding chat, and promise you a confidential process.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Arbete utomlands
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön
Dela

Ansök utan CV

Obligatoriskt
Obligatoriskt
Obligatoriskt
Obligatoriskt
Obligatoriskt
Obligatoriskt
Obligatoriskt
Obligatoriskt
Obligatoriskt ​Ogiltigt svar
Obligatoriskt ​Ogiltigt svar
Obligatoriskt ​Ogiltigt svar
Obligatoriskt ​Ogiltigt svar