Universitetslektorer i statsvetenskap

Antal platser:
Publicerad: 2020-03-26
Sista ansökningsdag: 2020-04-27
Stad: Umeå
Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också. Universitetslektorer i statsvetenskap Vi behöver förstärka vår personalstab med 1-2 universitetslektorer i statsvetenskap på heltid med tillträde fr. o.m. september eller enligt överenskommelse. Arbetsuppgifter Uppgifterna består i huvudsak av undervisning och handledning i ämnet statsvetenskap på grund- och avancerad nivå på varierande kurser, men främst på kurser inom svensk politik och förvaltning.  Arbetet innebär kursansvar, föreläsningar, handledning, seminarier och examinering. Tjänstgöringsort är Umeå och undervisningen sker på företrädesvis på campusområdet. Viss distansundervisning kan förekomma. Utrymme för externfinansierad forskning medges under förutsättning att det går att förena med de undervisningsbehov institutionen har. Under de första två åren är dock detta utrymme begränsat till 40 % av anställningen. Vi förväntar oss ett aktivt deltagande i institutionens aktiviteter och engagemang i verksamheten.  Behörighet Behörig att anställas som universitetslektor är enligt 4 kap. 4 § högskoleförordningen (HF) och Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Behörigheten avser den som avlagt doktorsexamen i statsvetenskap eller motsvarande. För att bedömas som behörig ska den sökande ha dokumenterade pedagogiska och forskningsmässiga meriter inom ämnet statsvetenskap. Bedömningsgrunder och avvägning mellan bedömningsgrunderna De främsta bedömningsgrunderna är vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Graden av pedagogisk skicklighet och vetenskaplig skicklighet ska ges lika vikt vid urvalet. Därutöver kommer avseende fästas förmåga att samverka med det omgivande samhället samt god administrativ förmåga. Särskilt meriterande är visad pedagogisk skicklighet och god undervisningsförmåga inom högskolan. Meriterande är högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande. Den sökande förväntas kunna undervisa på både svenska och engelska. En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Vi värdesätter engagemang, delaktighet och ansvarstagande i undervisningens planering och utveckling. Ansökan Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet som du hittar https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/universitetsforvaltningen/personalenheten/regler-och-riktlinjer/vid-anstallning/anstallningsordning-dnr-fs-1.1-1672--18-fran-2019-07-01.pdf. Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar för ansökan och anvisningar för sakkunnigbedömning hittar du https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/samfak/regler-och-riktlinjer/personal-och-anstallning/lararanstallningar/anvisningar-for-ansokan-och-sakkunnigbedomning/dbm-beslut-anvisningar-ansokan-och-sakkunnigbedomning-ul.pdf. I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsning och referenstagning. Välkommen med din ansökan. Statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet har drygt 70 anställda och svarar för forskning och utbildning inom ämnena statsvetenskap, freds- och konfliktstudier samt utbildningsledarskap. Förutom studier på samtliga nivåer inom dessa ämnen finns vid institutionen en omfattande forskningsverksamhet. För mer information, se https://www.umu.se/statsvetenskapliga-institutionen/ Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön