Adjunkt i visuell kommunikation med inriktning mot grafisk formgivning

Antal platser:
Publicerad: 2020-02-14
Sista ansökningsdag: 2020-03-09
Stad: Stockholm
Konstfack är Sveriges största konstnärliga högskola inom konst, design och konsthantverk. Sedan 1844 har vi utbildat en mängd olika yrkesgrupper inom dessa fält samt bild- och slöjdlärare. Vi bedriver både konstnärlig och vetenskaplig utbildning/ forskning och har idag cirka 900 studenter och 200 anställda. www.konstfack.se Tjänsten är placerad på Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation (DIV) och knuten till huvudområdet visuell kommunikation. Konstfack erbjuder två utbildningar inom huvudområdet visuell kommunikation: det treåriga kandidatprogrammet Grafisk formgivning & Illustration (180 hp) samt det tvååriga masterprogrammet Visuell Kommunikation (120 hp). Grafisk formgivning och illustration samexisterar på kandidat- såväl som masternivå och utgör två ämnesinriktningar inom huvudområdet visuell kommunikation. Båda utbildningarnas mål är att ge studenterna de fördjupade praktiska och teoretiska kunskaper och färdigheter som krävs för att utveckla en självständig, relevant och samtidsförankrad praktik inom visuell kommunikation. Utbildningarna utgår från visuell kommunikation i bred bemärkelse och integrerar ett kritiskt förhållningssätt till visuell kommunikation som praktik. Under utbildningen tränas studenten i att kritiskt kunna reflektera över de kulturella, sociala och ekonomiska sammanhang som hen skapar eller väljer att verka i. Stor vikt läggs vid att skapa en trygg studiemiljö präglad av pluralism och en generös samarbetskultur. För närvarande består lärarkollegiet av elva lärare, varav två professorer. Därtill anlitas ett antal externa lärare i varierande omfattning. Huvudsakliga arbetsuppgifter • att individuellt och i samarbete med andra lärare planera, genomföra och utveckla undervisning, inklusive handledning, framförallt på kandidatprogrammet och främst inom området grafisk formgivning och typografi, • att aktivt delta i lärarkollegiets gemensamma arbete liksom i institutionsgemensamma aktiviteter, • att hålla sig uppdaterad om aktuell utveckling inom ämnesområdet. Behörighet Behörig att anställas som adjunkt är den som har • avlagt examen från grundläggande högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens, • visat pedagogisk skicklighet, • genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt har förvärvat motsvarande kunskaper, • särskild skicklighet inom det ämnesområde anställningen gäller. En sökande som i övrigt bedöms behörig men som saknar pedagogisk utbildning ska genomföra utbildningen (7,5 hp) och förvärva den saknade behörigheten senast inom två år från anställningens början. Bedömningsgrunder Följande bedömningsgrunder används i rekryteringsprocessen (med lika vikt): • en etablerad och dokumenterad praktik inom ämnesområdet grafisk formgivning • goda praktiska kunskaper inom grafisk formgivning och typografi • goda praktiska kunskaper om programvaror som är relevanta för ämnesområdet • goda kunskaper om digitala och analoga miljöer, produktionsprocesser och plattformar • god förmåga att föra en reflekterande dialog kring den grafiska formgivningens betydelse och verkan i omvärlden samt kring upphovspersonens ansvar • pedagogisk skicklighet i undervisning och handledning inom grafisk formgivning och typografi, företrädesvis på högskolenivå • god förtrogenhet med aktuell utveckling inom grafisk formgivning • god samarbetsförmåga och administrativ förmåga • goda språkfärdigheter i svenska eller annat skandinaviskt språk • goda språkfärdigheter i engelska. Därefter med lika vikt: • goda praktiska kunskaper inom typsnittsformgivning • goda ämnesteoretiska kunskaper • etablerade kontakter med yrkesutövare inom området, gärna även internationellt. Anställningen Anställningen omfattar 50% av heltid i högst fem år med möjlighet till förnyad anställning i ytterligare högst fem år. Önskat tillträde i mitten av augusti eller enligt överenskommelse. Upplysningar Upplysningar om arbetet som adjunkt lämnas av enhetschef vid Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation (DIV) Emma Isaksson, 08-450 41 85, emma.isaksson@konstfack.se. För allmänna anställningsvillkor och anställningsförfarandet svarar HR handläggare Edvin Stenmark, 08-450 41 10, HR@konstfack.se. Fackliga företrädare nås genom Konstfacks växel, 08-450 41 00. Ansökan Ansökan ska innehålla • Personligt brev med kortfattad redogörelse för egen verksamhet inom ämnesområdet och pedagogisk erfarenhet samt syn på pedagogik • CV • Visuell dokumentation av ett representativt urval av egna arbeten (5—10 st) Välkommen med din kompletta elektroniska ansökan märkt med Dnr KF2020/VO2P/13 senast 9 mars 2020. Läs mer på www.konstfack.se/ledigajobb. Klicka på det lediga jobbet för information och för att registrera din ansökan.  

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Deltid
  • 6 månader eller längre
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön
Besök hemsida