LEDIGAJOBB.SE by Noor Jobs

Universitetslektor i cellbiologi

Antal platser:
Yrkesbenämning: Högskole- & universitetslektor
Publicerad: 2019-11-08
Sista ansökningsdag: 2019-12-10
Stad: Umeå 
Vill du arbeta med forskning och undervisning inom cellbiologi? Institutionen för molekylärbiologi söker nu en universitetslektor inom ämnesområdet cellbiologi. Den anställde ska bedriva självständig forskning, handleda doktorander och aktivt medverka i forskarutbildning inom ämnesområdet cellbiologi med fokus på biologiska processer i däggdjursceller samt undervisa inom framförallt cellbiologi. Välkommen med din ansökan senast 10 december! https://www.umu.se/en/department-of-molecular-biology/open-positions/ Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna avser forskning och undervisning inom ämnet cellbiologi. Den anställde ska bedriva självständig forskning och utbildning på forskarnivå inom cellbiologi med fokus på biologiska processer i däggdjursceller. Den anställde ska kunna vara ämnesföreträdare för ämnet cellbiologi och undervisa framtida grundutbildningsstudenter. Arbetsuppgifterna beträffande undervisning kan komma att gälla ansvar för samt utveckling och genomförande av undervisning på kurser inom eukaryot cellbiologi och farmakologi/toxikologi, handledning av examensarbeten och examination samt programansvar. Arbetsuppgifterna innefattar även administrativa och organisatoriska uppgifter inom institutionen och fakulteten. För icke-svensktalande innehavare förväntas denne(a) tillägna sig talad svenska till en god nivå inom en treårsperiod för att kunna delta i administrativ utbildningsplanering inom fakulteten. Behörighet och bedömningsgrunder Enligt högskoleförordningen 4 kap 4 §. Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen. Som bedömningsgrunder vid anställningen skall gälla graden av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Därutöver skall gälla graden av administrativ skicklighet och annan skicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen. Vidare ska beaktas graden av skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan samt förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid självständiga forskningsinsatser i cellbiologi med fokus på biologiska processer i däggdjursceller samt de vetenskapliga forskningsinsatsernas aktualitet, kvalitet och originalitet. Graden av vetenskaplig skicklighet ska främst bedömas utifrån förmåga att planera och leda forskning och forskarutbildning där stor vikt läggs vid vetenskapliga arbeten publicerade i internationellt väl ansedda vetenskapliga tidskrifter, i vilka det framgår att sökande har haft en framträdande roll, samt förmåga att i konkurrens erhålla forskningsmedel. Dokumenterad erfarenhet av moderna molekylärbiologiska metoder för att adressera frågeställningar inom cellbiologi med fokus på biologiska processer i däggdjursceller är ett krav. Sökande förväntas ha en forskningsprofil överensstämmande med institutionens forskningsverksamhet. Sökande med huvudsakligt forskningsfokus på strukturbiologi ges lägre prioritet eftersom den infrastrukturen finns på andra institutioner vid universitetet. Pedagogisk skicklighet ska avse ämnesområdet cellbiologi; på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå. Sökande ska även kunna undervisa inom farmakologi/toxikologi på grundnivå. Dokumenterad god förmåga att ansvara för, planera, genomföra och utvärdera undervisning, handledning och examination inom ovanstående områden är en merit. Administrativ skicklighet, liksom skicklighet att leda och utveckla verksamhet och personal, ska avse dokumenterad förmåga att leda och initiera forskningsverksamhet, samverka med andra forskargrupper, visad förmåga att genomföra administrativa arbetsuppgifter på institutions- samt fakultetsnivå, samt förmåga att samverka med det omgivande samhället. Avvägning mellan de olika bedömningsgrunderna Vid urval av sökande till befattningen ska följande viktning av respektive skicklighetsaspekt gälla: Vetenskaplig skicklighet 70 %, pedagogisk skicklighet 20 %, administrativ skicklighet, och skicklighet att leda och utveckla verksamhet och personal vid högskolan, 10 %. Därutöver ska beaktas graden av förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete. Ansökan Till ansökan ska bifogas: - personligt brev inklusive kontaktuppgifter - ett CV som innehåller akademiska och professionella meriter - publikationslista redogörelse för vetenskaplig verksamhet (se instruktioner i länk nedan) - redogörelse för pedagogisk verksamhet (se instruktioner i länk nedan) - redogörelse för utveckling och ledning av verksamhet och personal - redogörelse för samverkan med det omgivande samhället samt populärvetenskaplig verksamhet - en forskningsplan (maximalt 6 sidor), som beskriver den forskning som du önskar att bedriva inom anställningen - vidimerade kopior av relevanta examensbevis - kopior av högst tio forskningspublikationer av relevans för anställningen, numrerade i enlighet med publikationslistan. - två referenser inklusive kontaktuppgifter Vänligen följ "https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/teknat/for-vara-anstallda/personal-och-organisation/lektorsarenden/anvisningar---anvisningar-till-sokande-vid-ansokan-till-lararanstallning.pdf Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön