Uppsägningstid

Lästid: 6 min

Märtha Holmström
Märtha Holmström
Märtha Holmström Märtha Holmström
Märtha arbetar som HR-ansvarig och har en kandidatexamen i Sociologi med inriktning personal- och arbetslivsfrågor. I sin roll hanterar hon bland annat löpande rekrytering, personalfrågor och löneadministration.
Uppdaterad 14 Mar 2024

Har du blivit uppsagd eller kanske funderar du på att sluta på din arbetsplats? Då bör du börja med att fundera på vilken tidpunkt du vill sluta, eftersom du troligtvis har en uppsägningstid att förhålla dig till. Beroende på vad för anställningsform du har kan din uppsägningstid variera. Här kan du läsa mer om uppsägningstid och få reda på det du behöver veta!

Vanliga frågor

Vad är uppsägningstid, hur lång är den och hur räknas den ut egentligen? Här svarar vi på de vanligaste frågorna om uppsägningstiden.

Vad är uppsägningstid?

Uppsägningstid är tiden från att du blivit uppsagd eller sagt upp dig själv från din arbetsplats, tills dess att du slutar på arbetsplatsen. Hur lång uppsägningstid du har kan variera beroende på om företaget har kollektivavtal, men också på Lagen om anställningsskydd (LAS).

Vad innebär uppsägningstiden?

Uppsägningstiden innebär att du är skyldig att arbeta kvar på arbetsplatsen en viss tid efter att du har sagt upp dig eller blivit uppsagd, innan du får sluta. Den här perioden kan handla om veckor, men oftast en eller flera månader, beroende på hur länge du varit anställd, vilken anställningsform du har, om arbetsgivaren har kollektivavtal och så vidare.

Uppsägningstid finns framförallt av två anledningar:

  • Att du som blivit uppsagd ska ha tid på dig att hitta ett nytt arbete.
  • Att arbetsgivaren vars medarbetare sagt upp sig ska ha tid på sig att hitta en ersättare.

Hur lång uppsägningstid har jag?

Normal uppsägningstid är oftast en månad, men den kan variera beroende på om din arbetsplats har kollektivavtal eller inte. Har du en uppsägningstid dokumenterad i ditt anställningsavtal är det den som gäller, men om det inte finns är det uppsägning enligt kollektivavtal som gäller, om det finns ett sådant på arbetsplatsen. Har arbetsgivaren inte kollektivavtal gäller reglerna för uppsägningstid enligt lag, den så kallade Lagen om anställningsskydd (LAS). I vissa fall kan även uppsägningstiden styras av hur länge du har jobbat på arbetsplatsen och vilken typ av anställning du har.

Tänk på att om du har jobbat hos arbetsgivaren i mer än två år blir din uppsägningstid längre, enligt LAS.

Hur räknas uppsägningstid?

Om du har en månads uppsägningstid och du exempelvis säger upp dig den 4 maj, avslutas din uppsägning efter arbetsdagens slut den 4 juni.

Om det motsvarande datumet inte finns i månaden efter, avslutas istället din uppsägningstid sista dagen i den kommande månaden. Det betyder att om du exempelvis säger upp dig den 31 januari, blir 28 februari din sista anställningsdag.

Uppsägningstiden brukar räknas så här:

Tabell från Unionen.se.

Vad gäller egentligen under uppsägningstiden?

Under tiden för din uppsägningstid måste du arbeta som vanligt och du har rätt till samma anställningsvillkor som tidigare.

Om du av någon anledning vill korta ner uppsägningstiden, exempelvis för att du insett att uppsägningstiden löper över datumet när du ska börja på din nya arbetsplats, kan du försöka förhandla med arbetsgivaren för att korta ned tiden och få sluta tidigare. Dock bör du vara medveten om att arbetsgivaren har rätt till att säga nej, och om hen väljer att neka dig måste du arbeta tills tiden löper ut.

Kan jag ta ut semester under uppsägningstid?

Om du har sparade, betalda semesterdagar kvar har du rätt att ta ut dem i antingen semesterersättning eller som ledighet, om din semester redan har beviljats av arbetsgivaren.

Om ledigheten inte har beviljats, kan du oftast inte ta ut semester under din uppsägningstid, om inte arbetsgivaren går med på det. Läs mer om semester i samband med uppsägning på exempelvis Unionen.se eller vänd dig till ditt fackförbund för att veta exakt vad som gäller för dig.

Uppsägningstiden kan variera beroende på vad för typ av anställning du har

Beroende på vilken anställningsform du har, det vill säga om du har en tillsvidareanställning, visstidsanställning eller provanställning, kan längden på din uppsägningstid variera. Här kan du läsa mer om vad som gäller för respektive anställningsform.

Tillsvidareanställning och uppsägning

Om du säger upp dig

Om du har en tillsvidareanställning och vill säga upp dig själv, har du minst en månads uppsägningstid. Exakt hur lång den här tiden för din uppsägning varar kan variera beroende på ditt kollektivavtal, då uppsägningstiden kan regleras av hur länge du varit anställd. Om inte arbetsgivaren säger något annat är du skyldig att arbeta tills uppsägningstiden löper ut och arbetsgivaren är skyldig till att betala dig full lön.

Om du blir uppsagd

Om arbetsgivaren säger upp dig kan det vara av arbetsbrist eller av personliga skäl.

  • Om du blir uppsagd från din arbetsplats på grund av arbetsbrist (ofta av ekonomiska skäl eller omorganisation etc.) träder LAS (Lagen om anställningsskydd) i kraft, vilket innebär att den som anställdes sist är den första som blir uppsagd, så kallad turordning.
  • Om du blir uppsagd av personliga skäl gäller bara uppsägningstiden, inte LAS.

Visstidsanställning och uppsägning

Visstidsanställning (kallas även vikariat) är en begränsad anställningsform och i anställningsavtalet framgår datumen för anställningen. Om du har en visstidsanställning har du ingen uppsägningstid. Du är anställd enligt datumet i anställningsavtalet. Om du av någon anledning skulle vilja avbryta anställningen i förtid, kan du tillsammans med arbetsgivaren komma överens om detta.

Provanställning och uppsägning

Om du har en provanställning är det alltid uppsägningstiden i ditt anställningsavtal som gäller. Finns det ingen information om uppsägningstid i ditt anställningsavtal är det istället arbetsgivarens kollektivavtal som avgör uppsägningstiden. Om det inte finns ett kollektivavtal är det Lagen om anställningsskydd (LAS) som gäller.

Enligt LAS har du två månaders uppsägningstid om arbetsgivaren säger upp dig (om du jobbat på arbetsplatsen i mindre än två år). Om du säger upp dig själv från din provanställning har du en månads uppsägningstid, oavsett hur länge du har arbetat.

Skapa trygghet med en inkomstförsäkring

Oavsett om du precis har börjat på ett nytt jobb eller har jobbat där i flera år kan det ge en trygghet att veta att du är säkrat en inkomst om du skulle bli av med jobbet. Genom att teckna en inkomstförsäkring kan du få ett ekonomisk skydd om du skulle förlora din inkomst.

Säljbranschen

Som tidigare nämnd kan uppsägningstiden bero på om företaget har kollektivavtal eller inte. Om du jobbar inom säljbranschen eller funderar på att bli säljare kan det vara bra att veta mer om vad som gäller kring uppsägningstid inom säljbranschen.