Anställningsformer – Vilka finns det?

Lästid: 2 min

Märtha Holmström
Märtha Holmström
Märtha Holmström Märtha Holmström
Märtha arbetar som HR-ansvarig och har en kandidatexamen i Sociologi med inriktning personal- och arbetslivsfrågor. I sin roll hanterar hon bland annat löpande rekrytering, personalfrågor och löneadministration.
Uppdaterad 14 Mar 2024

Tillsvidareanställning, vikariat eller provanställning? I Sverige finns det flera olika anställningsformer. Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller för respektive anställningsform.

Olika anställningsformer i Sverige

Det finns två olika anställningsformer i Sverige: tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning. Dessa styrs enligt LAS (Lagen om anställningsskydd) med huvudprincipen att en anställning pågår tills vidare, om inget annat avtalats. Här kan du läsa mer om de olika anställningsformerna och vad de innebär.

Tillsvidareanställning

Tillsvidareanställning, eller fast anställning som det också kallas, betyder att det inte finns ett fast datum för när anställningen ska sluta.

En tillsvidareanställning pågår tills du väljer att sluta, blir uppsagd eller går i pension. Det här är den vanligaste anställningsformen.

Tidsbegränsad anställning

En tidsbegränsad anställning innebär att tiden för anställningen är begränsad och slutar gälla vid en viss tidpunkt.

Tidsbegränsade anställningar kan förekomma i flera olika former, men måste vara tillåtna enligt LAS.

Tidsbegränsade anställningsformer enligt LAS:

  • Visstidsanställning
  • Vikariat
  • Säsonganställning
  • Provanställning

Visstidsanställning

Arbetsgivaren behöver inte ha en särskild orsak till att anställningen är tidsbegränsad. En visstidsanställning övergår automatiskt till en tillsvidareanställning om du har varit visstidsanställd i sammanlagt två år under en femårsperiod hos samma arbetsgivare.

Vikariat

Ett vikariat innebär att du tillfälligt hoppar in på en arbetsplats när arbetsgivaren behöver mer personal. Det kan exempelvis handla om ett sommarjobb eller att ersätta personal som är föräldraledig. Det är vanligt att ett vikariat leder till ett fast jobb.

Säsongsanställning

En säsongsanställning kan användas om arbetet innebär arbetsuppgifter som är säsongsbaserade och bara finns under en viss tid av året. Det kan exempelvis gälla trädgårdsskötsel under sommaren eller snöröjning under vinterhalvåret.

Provanställning

När du börjar på ett nytt jobb kan det innebära att du först får en provanställning på högst sex månader. Under provanställningen får du och arbetsgivaren möjlighet att testa om du passar för jobbet.

När provanställningen är slut kan provanställningen övergå till en tillsvidareanställning, under förutsättning att du själv vill fortsätta och att din arbetsgivare vill att du ska fortsätta.