Anställningsintyg – Hur fungerar det?

Lästid: 2 min

Märtha Holmström
Märtha Holmström
Märtha Holmström Märtha Holmström
Märtha arbetar som HR-ansvarig och har en kandidatexamen i Sociologi med inriktning personal- och arbetslivsfrågor. I sin roll hanterar hon bland annat löpande rekrytering, personalfrågor och löneadministration.
Uppdaterad 14 Mar 2024

Vad är ett anställningsintyg?

Ett anställningsintyg är ett bevis på att du är/har varit anställd på ett företag under en viss tid. Ofta ges ett anställningsintyg ut efter avslutad anställning, men som anställd kan du be din chef om ett anställningsintyg när som helst. Det finns ingen laglig rätt som säger att en anställd ska få ett anställningsintyg, men det brukar ses som en god gärning att som arbetsgivare ge den anställde ett. I vissa kollektivavtal kan det dock finnas bestämmelser om att arbetsgivaren ska utföra ett anställningsintyg om en anställd frågar efter ett.

Vad ska ett anställningsintyg innehålla?

Ett anställningsintyg ska innehålla:

 • Vad du har gjort på arbetsplatsen
 • Hur mycket du har arbetat (heltid, deltid osv.)
 • Hur mycket du har tjänat
 • En kortare beskrivning om varför du slutade
 • Ett omdöme om dig och din prestation på företaget

Anställningsintyget ska alltid signeras av arbetsgivaren och innehålla kontaktuppgifter till den personen som signerat intyget.

Varför anställningsintyg?

Ett anställningsintyg kan vara viktigt för dig om du slutar på en arbetsplats, då ett sådant arbetsintyg kan ha stor betydelse när du söker nytt jobb och kan fungera som en referens, som en eventuell ny arbetsgivare kan kontakta. Anställningsintyget är också viktigt om du ska söka ekonomiskt stöd från a-kassan.

Är arbetsgivarintyg och anställningsbevis samma sak?

Nej, ett arbetsgivarintyg är inte samma sak som ett anställningsbevis, även om orden låter nästan likadant.

 • Ett anställningsbevis (kallas även anställningsavtal) visar bland annat vilken typ av anställning du har och hur mycket du ska jobba.
 • Ett arbetsgivarintyg styrker hur mycket du har jobbat och hur mycket du har tjänat de senaste 12 månaderna.

Vad innebär arbetsgivarintyg för arbetslöshetsförsäkring?

En anställd som slutar på en arbetsplats har enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring (1997:238) rätt att få ett arbetsgivarintyg för arbetslöshetsförsäkring från den tidigare arbetsgivaren. Ett sådant intyg används av en arbetslöshetskassa (a-kassa) för att pröva den anställdes rätt till ersättning från arbetslöshetskassan.

I ett arbetsgivarintyg för arbetslöshetsförsäkring ska följande finnas med:

 • Den anställdes personuppgifter
 • Anställningstiden
 • Kort beskrivning av varför den anställde slutade
 • Om den anställde erbjöds fortsatt anställning
 • Hur mycket den anställde arbetade (heltid, deltid osv.)
 • Inkomst från arbetsgivaren