8 vanliga frågor om referenser i cv

Referenser, centrala i rekryteringsprocessen, ger insikt i erfarenhet och kompetenser; välj noggrant mellan jobb- och akademiska referenser, och skriv i cv:et endast "referenser lämnas på begäran" för att undvika överfrekvent kontakt från rekryterare.

1. Vad är referenser?

En referens, eller referensperson, kan berätta om din arbetslivserfarenhet samt dina jobbvanor och kunskaper. Rekryterare vill gärna ringa en referensperson för att höra vilken bild de har av dig. När det gäller referenser i cv finns det vissa saker att tänka på som du kan läsa mer om i den här artikeln.

2. Vilka referenser ska man lämna?

Det som är viktigt att tänka på när du ska välja referenser är att välja en person/flera personer som du vet:

  • Känner dig väl och vet hur du fungerar som person
  • Är en bra referens som skulle berätta bra saker om dig (det är ju trots allt en potentiell chef som ska ringa upp din/dina referenser)

Du kan exempelvis välja att lämna referenser från en tidigare (eller nuvarande) arbetsplats. Om du inte har någon arbetslivserfarenhet eller en bra referensperson att uppge från ett tidigare jobb, kan du istället lämna en akademisk referens.

Jobbreferenser

De flesta föredrar att använda referenser från tidigare jobb, så kallade jobbreferenser. Det kan exempelvis vara en gammal chef eller handledare som du vet känner dig väl.

Akademiska referenser

Akademiska referenser är exempel på bra referenser för dig som är ny på arbetsmarknaden. Det kan till exempel vara handledaren från ditt examensarbete eller handledaren/chefen på en praktikplats.

3. Hur många referenser?

Två eller tre referenspersoner kan vara ett bra riktmärke. Tänk på att anpassa referenspersonerna efter jobbet du söker och att inte välja familjemedlemmar eller vänner, då risken är stor att det uppfattas som oseriöst.

Kom ihåg att fråga personerna först, då det är viktigt att de är okej med att du uppger dem som referenspersoner, samt att de är förberedda på att en rekryterare eventuellt kan ringa upp dem.

4. Hur skriver man referenser på CV?

Det räcker att du enbart skriver ”referenser lämnas på begäran” eller ”referenser lämnas på förfrågan” i ditt CV, för att dina referenspersoner inte ska bli uppringda för ofta om du söker många jobb. Dessutom får du på så sätt möjlighet att förbereda dina referenser innan ett eventuellt samtal från en rekryterare som frågat om dina referensuppgifter.

5. Lämna referens vid intervju – hur ska man göra?

Många väljer att skriva ned sina referenspersoner och deras kontaktuppgifter på ett papper som de tar med till arbetsintervjun och lämnar till rekryteraren i slutet av arbetsintervjun. Här väljer du dock lite själv hur du vill göra och det är inget krav att lämna uppgifterna på plats. Du kan också be att få återkomma med dina referenser om rekryteraren skulle fråga efter intervjun och istället mejla ut kontaktuppgifterna i efterhand.

6. När ringer man referenser?

Oftast vill rekryteraren ringa referenspersonerna i slutet av rekryteringsprocessen. Vid arbetsintervjun har rekryteraren fått en bild av hur du är som person, din erfarenhet och kompetens och vill därefter ringa referenserna för att se att bilden hen fått av dig stämmer samt få möjlighet att ställa kompletterande frågor. I vissa fall kan rekryteraren välja att ringa referenserna innan en arbetsintervju, detta är dock ovanligt.

7. Kan man få jobb utan referenser?

Om man inte har referenser ska man inte ge upp. Det är såklart möjligt att få jobb utan referenser. Fördelen med att ha referenser är att de kan ge rekryteraren en bredare bild av vem du är, men självklart kan du ha stor nytta av att du gjort en riktigt bra arbetsintervju och verkligen lämnat ett bra avtryck (se gärna våra tips inför arbetsintervjun för att förbereda dig så mycket som möjligt inför intervjun).

8. Hur många kandidater tar man referenser på?

Det finns inga tydliga ”regler” för hur många kandidater en rekryterare tar referenser på, men oftast brukar inte rekryteraren kolla upp referenser för alla som varit på arbetsintervju, utan väljer att ringa referenser till de kandidater som är intressanta eller mest lämpade för tjänsten. Med andra ord är det ett gott tecken om rekryteraren har kontaktat dig och sagt att hen ska kontakta dina referenser!