Tjänstledighet – Det här ska du tänka på om du vill ta tjänstledigt

Lästid: 4 min

Märtha Holmström
Märtha Holmström
Märtha Holmström Märtha Holmström
Märtha arbetar som HR-ansvarig och har en kandidatexamen i Sociologi med inriktning personal- och arbetslivsfrågor. I sin roll hanterar hon bland annat löpande rekrytering, personalfrågor och löneadministration.
Uppdaterad 14 Mar 2024

Att vara tjänstledig kan vara lockande av många anledningar, inte minst om du precis lämnat en intensiv period på jobbet bakom dig eller om du vill förverkliga dina drömmar. Men när har man rätt till tjänstledighet och vad kan man egentligen ta tjänstledigt för? Här går vi igenom hur tjänstledighet fungerar och vad du ska tänka på.

Vanliga frågor

Vad är tjänstledighet och vad gäller egentligen om jag vill ta tjänstledigt från min nuvarande arbetsplats? Det ska vi kolla närmare på!

Vad är tjänstledighet?

Tjänstledighet innebär att du tar ledigt från ditt jobb utan betalning. I vissa fall kan du ha rätt till att få tjänstledigt enligt lag, till exempel om du vill studera. Arbetsgivaren kan även i vissa fall ge dig tjänstledighet utan att lagen ger dig rätt till det, men är i allmänhet inte skyldiga att göra det.

Vad gäller vid tjänstledighet?

När du är tjänstledig är du ledig utan lön, så säkerställ att du har en ordentlig buffert att leva på under tiden. Dessutom är tjänstledigheten inte semestergrundande och du tjänar alltså inte någon semesterlön under tiden.

Orsaken till att du vill ta tjänstledigt kan vara avgörande för om du har rätt till tjänstledighet eller inte.

Tjänstledigt för studier

Om du vill börja plugga har du rätt till tjänstledighet, enligt Lagen för arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Dock måste du ha varit anställd hos arbetsgivaren under de senaste sex månaderna, alternativt att du varit anställd i minst tolv månader under de senaste två åren.

OBS! Du bör dock vara medveten om att du inte får byta studier hur som helst under tjänstledigheten, då din tjänstledighet bara gäller för de studier som din arbetsgivare har godkänt.

Tjänstledigt för annat jobb

Det finns inga bestämmelser i lagen som säger att du har rätt till tjänstledighet för att testa ett annat jobb. Du och din arbetsgivare kan dock tillsammans komma överens om att du ska få tjänstledigt ändå.

Dock finns det ett undantag när du alltid har rätt till tjänstledighet enligt lag. Undantaget gäller om du vill testa att starta egen näringsverksamhet. Det här kräver dock att du varit anställd hos arbetsgivaren i minst sex månader.

OBS! Du kan inte beviljas tjänstledigt enligt lag om din verksamhet konkurrerar med din arbetsgivares verksamhet.

Tjänstledigt för att vårda närstående

Om en närstående blir sjuk och du behöver vara ledig för att ta hand om hen kan du beviljas tjänstledigt enligt Lagen om ledighet för närståendevård. Då får du vara tjänstledig i 100 dagar. Om ni är flera som hjälps åt delar ni alla på de 100 dagarna.

Tjänstledighet utan orsak

Arbetsgivaren har ingen skyldighet att bevilja dig tjänstledighet utan orsak eller för att du önskar extra ledigt. Dock kan du ju alltid höra med din arbetsgivare. Om arbetsgivaren har möjlighet att bevilja dig tjänstledigt finns det inget som hindrar att ni tillsammans kommer överens om det.

Kan arbetsgivaren neka tjänstledighet?

Ja, i vissa fall kan arbetsgivaren neka tjänstledighet. Om det inte finns en lag eller något avtal som ger dig rätt till den typ av tjänstledighet som du söker kan arbetsgivaren neka dig.

Är tjänstledighet semestergrundande?

Nej, när du är tjänstledig tjänar du inte in någon semesterlön.

4 tips för att öka chansen till att få tjänstledigheten beviljad

1. Var ute i god tid

Kolla upp vilka rättigheter du har enligt lag och eventuellt kollektivavtal. Därefter är det viktigt att du är ute i god tid och söker ledigt så snart du kan.

2. Motivera noggrant varför

Motivera noggrant varför du vill vara ledig och kanske framförallt vad arbetsgivaren kan tjäna på att du är tjänstledig.

3. Använd ledigheten väl

Säkerställ att du använder din tjänstledighet på ett bra sätt, till något du verkligen vill utvecklas inom. Ta inte tjänstledigt bara för att klara dig undan en negativ eller jobbig situation.

4. Pension, tjänstepension och sjukpenninggrundande inkomst

Dubbelkolla vad som händer med din pension, tjänstepension och sjukpenninggrundande inkomst under tiden du är ledig.