Försäkringar anställda

Lästid: 5 min

Märtha Holmström
Märtha Holmström
Märtha Holmström Märtha Holmström
Märtha arbetar som HR-ansvarig och har en kandidatexamen i Sociologi med inriktning personal- och arbetslivsfrågor. I sin roll hanterar hon bland annat löpande rekrytering, personalfrågor och löneadministration.
Uppdaterad 14 Mar 2024

Försäkringar är en grundläggande del av varje anställningsförhållande. De ger trygghet och säkerhet för både anställda och arbetsgivare. Genom att förstå olika typer av försäkringar för anställda kan du göra förnuftiga beslut om din framtida trygghet och ekonomiska stabilitet.

Inkomstförsäkring

Inkomstförsäkring är en typ av försäkring som ger ekonomiskt skydd om du skulle förlora din inkomst. Den kan till exempel täcka en del av din lön om du skulle bli arbetslös eller sjuk. Inkomstförsäkringen fungerar som ett komplement till a-kassan och kan hjälpa dig att behålla en större del av din inkomst.

Inkomstförsäkring är inte lagstadgad, men kan ibland ingå i fackföreningars medlemskap. Många väljer att ha den för att skydda sig själva och sin familj från eventuell ekonomisk osäkerhet.

Detta är en viktig försäkring att ha som anställd, eftersom den hjälper till att hålla din ekonomi stabil även i tuffa tider. Denna typ av försäkring är dock frivillig och täcker ofta en högre andel av inkomsten än vad a-kassan gör. Du betalar en premie varje månad för att få tillgång till försäkringen, och beloppet kan variera beroende på din lön och arbetsvillkor.

Inkomstförsäkring säljare

Som säljare kan din lön variera mycket beroende på provision och försäljningsresultat. Därför kan en inkomstförsäkring för säljare vara extra värdefull, eftersom den ger ekonomisk trygghet vid oväntade händelser.

En inkomstförsäkring kan hjälpa dig som säljare att behålla en större del av din inkomst om du skulle bli arbetslös eller sjuk. Det är alltid bra att överväga att ha en inkomstförsäkring, särskilt om du har en oregelbunden inkomst som säljare ofta har.

Försäkring genom jobbet

Som anställd har du ofta rätt till vissa försäkringar genom ditt arbete. Dessa kan inkludera allt från sjukförsäkring till livförsäkring, och ger dig och din familj ekonomiskt skydd vid olyckshändelser.

Att förstå vilka försäkringar du har genom ditt arbete är viktigt för att kunna planera din ekonomiska framtid och trygghet. Om du är osäker, prata med din arbetsgivare eller din fackförening.

Kollektivavtalade försäkringar

Kollektivavtalade försäkringar är försäkringar som ingår i det kollektivavtal som finns på din arbetsplats. Dessa försäkringar ger dig som anställd ett skydd utöver det som lagen och socialförsäkringen ger.

Typiska exempel på kollektivavtalade försäkringar inkluderar sjukförsäkring, arbetslivsförsäkring och tjänstepension. Dessa försäkringar betalas ofta av arbetsgivaren, och ger ett viktigt skydd vid sjukdom, olycka eller pension.

Arbetsskadeförsäkring

Arbetsskadeförsäkring är en lagstadgad försäkring som alla arbetsgivare är skyldiga att teckna. Den ger ersättning vid arbetsrelaterade skador och sjukdomar.

Försäkringen kan ge ersättning för allt från sjukvårdskostnader till inkomstförlust. Om du skulle skadas på jobbet är det viktigt att du rapporterar arbetsskadan till din arbetsgivare så snart som möjligt för att kunna få ersättning från försäkringen.

Privata försäkringar för anställda

Förutom de försäkringar som tillhandahålls genom din anställning eller fackförening, finns det också många privata försäkringar som kan vara värda att överväga som anställd. Dessa kan ge ytterligare skydd utöver de grundläggande försäkringarna.

Privata försäkringar kan inkludera allt från sjuk- och olycksfallsförsäkringar till livförsäkring och kritisk sjukdomsförsäkring. Dessa försäkringar kan ge ekonomiskt skydd vid allvarlig sjukdom, olycka eller död, och kan hjälpa till att säkerställa din och din familjs ekonomiska trygghet.

Privata sjukförsäkringar

En privat sjukförsäkring kan ge dig snabbare tillgång till vård och behandling om du skulle bli sjuk. Detta kan vara särskilt viktigt om du arbetar inom ett yrke där din hälsa är avgörande för din förmåga att utföra ditt arbete.

Sjukförsäkringen kan också ge ekonomisk ersättning för inkomstförlust om du skulle bli sjuk. Det är en bra idé att överväga att teckna en privat sjukförsäkring som ett komplement till de försäkringar du har genom ditt arbete och din fackförening.

Livförsäkring för anställda

En livförsäkring ger ekonomiskt skydd till dina närmaste om du skulle avlida. Livförsäkringen kan ge en engångsutbetalning eller en löpande inkomst till dina efterlevande.

Denna typ av försäkring kan vara viktig för att skydda din familjs ekonomiska framtid. Det kan vara speciellt viktigt om du har en familj att försörja, och kan hjälpa till att säkerställa att de kan klara sig ekonomiskt om du inte längre är där för att stötta dem.

Försäkringar vid arbetslöshet

Arbetslöshetsförsäkring är en viktig försäkring att ha om du skulle förlora ditt arbete. Det finns två typer av arbetslöshetsförsäkring: den allmänna arbetslöshetsförsäkringen, som alla har rätt till, och den frivilliga inkomstbaserade arbetslöshetsförsäkringen.

Den allmänna arbetslöshetsförsäkringen ger en grundläggande ekonomisk trygghet, medan den frivilliga inkomstbaserade arbetslöshetsförsäkringen ger ett högre ekonomiskt skydd baserat på din tidigare inkomst. Det kan vara en bra idé att bli medlem i en a-kassa och teckna en inkomstbaserad arbetslöshetsförsäkring för att ha ett starkare ekonomiskt skydd vid arbetslöshet.

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

En sjuk- och olycksfallsförsäkring kan ge dig ekonomiskt skydd om du skulle bli sjuk eller skadad. Försäkringen kan ge ersättning för allt från sjukvårdskostnader till inkomstförlust och rehabilitering.

Denna typ av försäkring kan vara särskilt viktig om du arbetar inom ett yrke med hög risk för skador, eller om din förmåga att utföra ditt arbete är beroende av din hälsa. Det kan vara en bra idé att överväga att teckna en sjuk- och olycksfallsförsäkring som ett komplement till de försäkringar du har genom ditt arbete och din fackförening.