Omfattning Heltid
Publicerad 2024-07-09

Verksamhetsområde Trafik på Trafikverket genomför nu en betydande omorganisation för att stärka strategisk styrning och leveranser till kunderna. Med renodlade avdelningar och effektivare samarbete över gränserna fokuserar vi på att möta externa förändringar proaktivt. Vår målsättning är att säkerställa operativ effektivitet och beredskap både nationellt och regionalt, oavsett utmaningar. Vi söker nu sju engagerade och kompetenta avdelningschefer som vill vara med och leda denna utveckling vidare!

Avdelningen har ett nationellt uppdrag att säkerställa en effektiv och avtalsenlig bemanningsplanering och personalhantering i den operativa verksamheten med ca 1500 medarbetare på olika orter från norr till söder. Avdelningen består av två enhetschefer och ca 30 bemanningsplanerare som är placerade i Gävle, Göteborg, Malmö och Stockholm.

Avdelningschef Bemanning, verksamhetsområde Trafik

Arbetsuppgifter

Avdelningen Bemanning kommer ha till uppgift att stötta den operativa verksamheten med vakanshantering. Avdelningen bistår verksamheten med principer för bemanningsplanering samt ser till att avdelningarna har effektiva och enhetliga arbetssätt för personalplanering i den operativa verksamheten. Detta kan vara i form av personalprognoser, bemanningsuppföljningar samt bereda förslag till bemanningsplaner och turlistor.

Den nyinrättade avdelningen Bemanning har som uppdrag att övergripande arbeta med bemanningsfrågor på en strategisk nivå med ett helhetstänk för att optimera den operativa bemanningsplaneringen.

Resultatet blir att det blir en mer effektiv resursallokering och det kommer avlasta chefer och ledande befattningar genom utökad bemanning- och vakanshantering. Genom att stötta verksamheten med strategier, arbetssätt, verktyg och metoder för bemanningsplanering, skapar vi ensade arbetssätt till bemanning i den operativa verksamheten.

Som avdelningschef leder, planerar samt följer du upp avdelningens arbete så att denna bedrivs effektivt och kvalitetssäkrat mot de satta verksamhetsmålen. I rollen som chef skapar du förutsättningar för en positiv arbetsmiljö som uppmuntrar till samarbete och kreativitet, där dina medarbetare kan fullgöra sitt uppdrag samt att du stödjer och utvecklar du dina medarbetare genom ett synligt, tydligt och coachande ledarskap. Som chef förväntas du driva förändringar vad gäller arbetssätt, värdegrund och kulturarbete.

Du rapporterar till Trafikdirektören för verksamhetsområde Trafik och utöver avdelningens arbete har du också en viktig uppgift i avdelningens ledning och företräder avdelningen och Trafikverket både internt och externt.

Övrig information

Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år. Du arbetar nationellt, därför är resor inom Sverige ett naturligt inslag i ditt arbete. Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.

I denna rekrytering samarbetar Trafikverket med Jefferson Wells. Vid frågor eller en intresseanmälan är du välkommen att kontakta Jefferson Wells konsulter Anna Arborelius, tel. 072 537 50 11, mail [email protected] eller Pär Gårdbro, tel. 070 268 80 76, mail [email protected].

Kvalifikationer

Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din problemlösande och kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din problemlösande och kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas.

Vi söker dig som har:

  • högskole- eller universitetsutbildning om minst 180 hp/120 p inom ett för uppdraget relevant område. Alternativt så har du annan utbildning i kombination med vad Trafikverket bedömer som för tjänsten relevant erfarenhet
  • flera års erfarenhet från chefsroll med personalansvar, resultatansvar, prognostisering och uppföljning
  • erfarenhet av att ha drivit strategiska förändrings- och utvecklingsarbeten
  • erfarenhet av att leda verksamhet kopplat till bemanningsfrågor
  • erfarenhet av goda dialoger med arbetstagarorganisationer (ATO)

Det är meriterande om du har:

  • aktuell erfarenhet av att vara chef över andra chefer

För att lyckas i det här uppdraget är det viktigt med stark analytisk och kommunikativ förmåga för att skapa noggranna prognoser och samarbeta effektivt med olika avdelningar. Strategisk helhetssyn och kompetens behövs för att utveckla och implementera effektiva bemanningsplaner och verktyg, medan flexibilitet och noggrannhet är nödvändiga för att anpassa sig till förändringar och säkerställa hög kvalitet. Dessa kombinerade egenskaper är avgörande för att optimera bemanningsplaneringen och avlasta chefer och ledning.

Ansökan

Du kan söka tjänsten via Trafikverkets hemsida alternativt kan du skicka in en intresseanmälan via hemsida: www.jeffersonwells.se 

Vänligen bifoga ditt CV då det ligger till grund för urvalet i den här processen.

Mer info

Omfattning Heltid
Varaktighet Tillsvidare
Antal platser 1
Lön Fast månads- vecko- eller timlön

Sök jobbet

Ansök via arbetsgivarens hemsida

Skicka ansökan

Dela annons