Omfattning Heltid
Publicerad 2024-06-11

Ystads kommun har cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare - nu och i framtiden. Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, grundskola, fritidshem, gymnasium, vuxenutbildningen samt barn- och elevhälsa. Här jobbar cirka 1100 medarbetare som tillsammans skapar en trygg och utvecklande skola och barnomsorg. Den kommunala gymnasieskolan, Ystad Gymnasium, har omkring 1700 elever och 300 personal och består av två enheter, Park och Österport. Enheterna består av olika områden och tillsammans erbjuder vi de flesta nationella gymnasieprogram, introduktionsprogram och ett stort antal av den anpassade gymnasieskolans program. Skolans vision är att alla elever ska nå sin fulla potential och vi står för hög kvalitet och delaktighet där varje individ, i en tillåtande kultur, utvecklar kunskaper, färdigheter och demokratiska värderingar. Ystad Gymnasium Område 2 består av Försäljning- och serviceprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet. Vi söker nu en lärare till Teknikprogrammet och det fjärde teknikåret, vilket är en gymnasial vidareutbildning som utexaminerar gymnasieingenjörer. Inom ramen för det fjärde teknikåret tar vi emot 10 elever och skolan samarbetar med ett femtontal lokala företag inom teknik- och industribranschen och vi erbjuder två olika profiler: Design- och produktutveckling respektive Produktionsteknik. ARBETSUPPGIFTER Tjänsten omfattar undervisning inom främst Design- och produktutveckling inom både Teknikprogrammet och det fjärde teknikåret. Kurser som ingår i tjänsten är CAD-specialisering, delar av Gymnasieingenjören i praktiken, Konstruktionsteknik, Materialteknik och Teknik specialisering inom det fjärde teknikåret samt Mekatronik och Produktionskunskap för våra tredje års elever på Teknikprogrammet. I uppdraget ingår att kommunicera mål och utveckling med elever och personal samt att dokumentera, följa upp och utvärdera ditt arbete. Tjänsten omfattar även mentorskap för det fjärde teknikåret och du ingår i ett arbetslag vars uppdrag är att samverka kring de elevgrupper som finns på programmet. Uppdraget inom ramen för det fjärde teknikåret förutsätter samarbete med kollegor då utbildningen genomsyras av arbete i projektform utifrån CDIO, samt samarbete med branschen utifrån APL (Arbetsplatsförlagt lärande). Vi bedriver även ett aktivt arbete med fältuppgifter och studiebesök samt genomför andra sociala aktiviteter tillsammans med våra elever, vilket du förväntas delta i. På skolan sätter vi elevens lärande i centrum och vi arbetar aktivt med att utveckla undervisningen inom ramen för vårt systematiska kvalitetsarbete. Vi har högt ställda förväntningar på såväl elever som personal och tror på deras förmåga att utvecklas. Undervisningen kännetecknas av mångfald, delaktighet och inflytande samt ett kritiskt förhållningssätt, där formativ bedömning och digitalt arbete är viktiga verktyg för lärande. Personalen lär tillsammans och bedriver ett aktivt kollegialt lärande. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har kompetens inom ovan angivna ämnesområden och en bakgrund inom teknik- eller industribranschen är meriterande, likaså om du har en lärarlegitimation. Vi fäster också stor vikt vid din personliga förmåga att genom tydligt ledarskap motivera och engagera eleverna till goda resultat. Vi ser också att du har följande kvalifikationer: • Du är van att arbeta såväl på egen hand som i samverkan med andra. • Du har lätt för att bygga relationer och har ett professionellt förhållningssätt. • Du strävar efter att skapa en positiv lärmiljö för att driva arbetet med eleverna framåt tillsammans med skolans personal. • Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift. • Du är van att arbeta med digitala verktyg. ÖVRIGT Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt. Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns naturupplevelser utöver det vanliga, en levande historia, ett sjudande kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Här finns också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt. Ystads kommun arbetar för en god personalpolitik som främjar trivsel och goda arbetsprestationer. Vi tror på engagerade medarbetare som skapar en bättre vardag för våra invånare. Vår värdegrund Bättre Tillsammans kännetecknas av fyra ord som tydligt summerar vad vi som arbetsgivare står för; Mod, Tillit, Delaktighet och Professionalitet. Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa och därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.

Mer info

Omfattning Heltid
Varaktighet Tillsvidare
Antal platser 1
Lön Fast månads- vecko- eller timlön

Sök jobbet

Ansök via arbetsgivarens hemsida

Skicka ansökan

Dela annons