Stockholms kommun

Stockholm är en av de fem snabbast växande regionerna i Europa. Allt fler väljer att flytta till Stockholm samtidigt som vi lever längre och fler barn föds. Tillväxttakten är högre än tidigare beräknat och i februari blev vi 900 000 invånare i Stockholms stad. År 2020 beräknas Stockholm ha en miljon invånare.

Sedan 1980-talet har Stockholms stad stadigt ökat sin befolkning och de senaste åren har det gått i rasande fart. Mellan slutet av 2008 och slutet av 2014 ökade stadens befolkning med drygt 100 000 personer, vilket är cirka 46 personer per dag i genomsnitt.

Stockholm växer och vi behöver fler medarbetare som bygger nya bostäder, tar hand om våra äldre och planerar utvecklingen av stadens service.

Välkommen till en av Sveriges största arbetsgivare.

Lediga jobb och student

Antal anställda: 10 000-
Hemsida: www.stockholm.se
Stockholms kommun

Här finns vi