Om tjänsten

Besök hemsida
Omfattning Heltid
Publicerad 2024-05-15

Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 105 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 10 000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för Halmstads kommunala förskolor, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Varje dag går ungefär 16 000 barn till någon av våra verksamheter. Vi söker dig som vill arbeta för att varje barn och elev ska få den bästa starten i livet. Välkommen att utvecklas i Halmstads kommuns största förvaltning där dina insatser kommer göra skillnad varje dag. Hos oss är du med och skapar framtiden! Vill du vara med på vår resa? Vill du vara med på vår resa mot nya Lyckedalskolan och arbeta på en skola där du har möjlighet att göra skillnad varje dag? Vill du ha ett viktigt och inspirerande uppdrag där vi tillsammans tar ett gemensamt ansvar för att eleverna når så långt som möjligt i sin utveckling och sitt lärande? Ja, då är du varmt välkommen att söka till oss. Vår nya skola, som beräknas vara färdig i hösten 2026 och belägen i Snöstorp, kommer att ha elever i årskurs 4-9. Klaraskolan kommer då att byta namn till Lyckedalskolan och vårt arbete kännetecknas just nu av ett positivt utvecklings- och förändringsarbete där trygghet, tydlighet och tillsammansarbete är viktiga ledord. Hos oss bjuder arbetet på stora utmaningar och samtidigt stora möjligheter. Kombinationen av just detta, ger oss extra meningsfullhet och stimulans i arbetet. Vi månar om goda relationer och strävar efter ett tryggt och tillitsfullt arbets- och lärandeklimat där vi tror på varandra och upplever delaktighet. På Klaraskolan vill vi att alla ska må bra, vilja vara i skolan och känna lust att lära. Kort och gott handlar det om att både barn och vuxna ska ges möjlighet att bli sitt bästa jag. Vi arbetar mycket med att skapa en god studiemiljö och arbetsro på lektionerna, vilket vi ser som en grundförutsättning i arbetet med att främja elevernas lärande, utveckling och hälsa. Ett av våra mål är att höja elevernas kunskapsresultat och till hösten fortsätter vår spännande utvecklingsresa där vi tillsammans formar kompetensutbildning och lärande utifrån behov i verksamheten. Skolans förstelärare leder tillsammans med specialpedagoger och rektorer lärarnas lärande och på många sätt handlar det att vi utvecklas och samverkar så att var och ens kompetenser kommer till sin rätt. Vi möter utmaningar tillsammans och lär oss på vägen. Vidare är samverkan med vårdnadshavare och andra myndigheter en nyckel till framgång. Vi månar om en helhetssyn kring eleven och arbetar för att få till Tidiga Samordnade Insatser samt att vi är medaktörer i samarbetet mellan Skola Socialtjänst Polis och Fritid. På Klaraskolan går idag ca 400 elever i årskurs 6-9, inför nästa utökar vi med åk 5 och genom att anställa en speciallärare vill vi ge våra elever bättre möjligheter att nå kunskapsmålen och komma in på gymnasiet. Vi hoppas att du vill vara med oss nu och framöver! Hjärtligt välkommen med din ansökan. ARBETSUPPGIFTER Som speciallärare på Klaraskolan bidrar du med kompetens i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av stödinsatser på grupp- och individnivå. Du samverkar med lärare, resurspedagoger och elevhälsans olika professioner i det förebyggande, hälsofrämjande och åtgärdande arbetet. Du arbetar med strategier och strukturer som gynnar det främjande och förebyggande arbetet och genom höga förväntningar och en positiv tro på att alla kan lyckas bidrar du till en progression i elevernas lärande. Vi söker dig som vill arbeta nära lärarna med undervisningen i klassrummet och du har förmågan att aktivt stödja eleverna i sitt lärande och sin personliga utveckling. Du kommer arbeta i skolans Studio, där elever får undervisning i ett mindre sammanhang. Du är väl förtrogen med formativ bedömning och elevaktiva arbetssätt på högstadiet och du bidrar i dialogen kring pedagogiska och didaktiska frågor och metoder. Tillsammans med elever, vårdnadshavare, pedagogisk personal och andra samverkansaktörer skapar du goda förutsättningar för eleverna att lyckas. KVALIFIKATIONER Utbildad speciallärare med lärarlegitimation, gärna med kompetens inom matematik eller läs- och skrivinlärning. Du har erfarenhet av pedagogiskt arbete på mellan- och/eller högstadiet. ÖVRIGT För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Barn- och ungdomsförvaltningen värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta. Medtag pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling, inför anställningsintervjun. Är du medborgare i ett land utanför EU/EES eller Schweiz behöver du ta med dig ett arbetstillstånd. Om du erbjuds anställning inom Barn- och ungdomsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag utan anmärkning från Polisens belastningsregister för arbete inom skola/förskola. Utdraget är kostnadsfritt och tar ca 2-3 veckor för polisen att handlägga. Beställ därför i god tid! Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Varmt välkommen med din ansökan!

Mer info

Omfattning Heltid
Varaktighet Tillsvidare
Antal platser 1
Lön Fast månads- vecko- eller timlön

Sök jobbet

Ansök via arbetsgivarens hemsida

Skicka ansökan

Dela annons