Om tjänsten

Besök hemsida oru.se
Omfattning Heltid
Publicerad 2024-05-14

Vi söker en universitetsadjunkt i radiografi för tillsvidareanställning vid Institutionen för hälsovetenskaper. Ämnesområde Ämnesområdet för anställningen är: Medicin Bakgrund Vid Institutionen för hälsovetenskaper finns Röntgensjuksköterskeprogrammet, som är såväl ett professionsprogram liksom ett forskningsförberedande program, där en nära koppling till kliniskt arbete och forskning är mycket viktig. Vi söker nu en legitimerad röntgensjuksköterska för anställning som universitetsadjunkt. I anställningen kommer det, förutom undervisning, ingå klinisk verksamhet vid Region Örebro Län. Det finns sedan många år en nära samverkan gällande utbildning och forskning mellan institutionen och Region Örebro län. Denna anställning är tänkt att säkerställa att undervisningsuppdraget utgår från de mest aktuella metoderna och tillämpningarna inom radiografi, samt att det finns en samsyn mellan lärosätet och den kliniska verksamhet där nyutexaminerade legitimerade röntgensjuksköterskor kommer att vara verksamma. Med en anställning som universitetsadjunkt i kombination med klinisk verksamhet kan också ytterligare kompetens tillföras den kliniska verksamheten. Vi söker en engagerad medarbetare som vill delta i utvecklingen av Röntgensjuksköterskeprogrammet både pedagogiskt och kliniskt. Arbetsuppgifter Som universitetsadjunkt ägnar du dig huvudsakligen åt undervisning, teoretisk och laborativ, inom utbildning på främst grundnivå, samt därtill hörande samverkan. Undervisningen omfattar kursutveckling, planering, examinationer, handledning och utvärdering. I arbetsuppgifterna ingår även utvecklingsarbete, administration, kompetensutveckling, klinisk verksamhet samt att följa kunskapsutvecklingen inom ämnesområdet. Behörighet Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som visat pedagogisk skicklighet och avlagt examen på lägst magisternivå (eller motsvarande) inom relevant område. Annan teoretisk kompetens i kombination med relevant erfarenhet från ämnesområdet kan prövas motsvara magisterexamen. Ett generellt behörighetskrav för anställning som lärare är genomförd högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst 10 veckor. Kompetens motsvarande högskolepedagogisk utbildning kan prövas och bedömas vara behörighetsgrundande. En lärare som vid anställningstillfället saknar högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens ska senast inom två år efter att anställningen tillträtts ha genomfört utbildningen. Bedömningsgrunder Vid Örebro universitet grundas lärandet i vetenskap och beprövad erfarenhet och utgår från universitetspedagogisk och didaktisk forskning och reflektion. Lärare ska ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning. Nationell och internationell erfarenhet och mobilitet ska beaktas. Dessutom prövas den sökandes lämplighet. Med lämplighet avses att den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, förmåga att kunna samarbeta med övrig personal och förmåga att bidra till utveckling av verksamheten. Pedagogisk skicklighet Vid Örebro universitet sammanfattas pedagogisk skicklighet i kategorierna pedagogiskt förhållningssätt, förverkligandet av pedagogiskt förhållningssätt samt professionell utveckling som lärare. Den sökandes pedagogiska meriter dokumenteras enligt Örebro universitets mall för pedagogisk portfölj och relaterar tydligt till Örebro universitets pedagogiska grundsyn. Den pedagogiska skickligheten ska visas genom tidigare meriter från undervisning eller liknande lärsituationer. Du som sökande ska även kunna redogöra för hur ett vetenskapligt förhållningssätt tillämpas i undervisningen. Vid tillsättning av denna tjänst kommer stor vikt läggas vid att den sökande har erfarenhet av kursutveckling, planering och genomförande av undervisning samt examinationer. Övriga bedömningsgrunder Det är ett krav att ha god kunskap om olika radiografiska metoder, särskilt inom magnetisk resonanstomografi (MR). Det är även ett krav att vara legitimerad röntgensjuksköterska. Information Anställningen är 100%, tillsvidare. Tillträde enligt överenskommelse. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning. Närmare upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef Jessica Montero, 019-30 39 19, e-post: [email protected]. Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt. Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten. Ansökan Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök". En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument: • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens • Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer) • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas. Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida: https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/ Sista ansökningsdag är 2024-05-28. Välkommen med din ansökan! Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare. Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Mer info

Omfattning Heltid
Varaktighet Tillsvidare
Antal platser 1
Lön Fast månads- vecko- eller timlön

Sök jobbet

Ansök via arbetsgivarens hemsida

Skicka ansökan

Dela annons