Om tjänsten

Besök hemsida lnu.se
Omfattning Heltid
Publicerad 2024-05-13

Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden. Change starts here! Fakulteten för konst och humaniora, som är en av Linnéuniversitetets fem fakulteter, är en dynamisk, flexibel och internationell kunskapsmiljö med både vetenskaplig och konstnärlig verksamhet i ett stort antal ämnen. Vi bygger kompletta akademiska miljöer där utbytet mellan undervisning, forskning och samverkan skapar drivkraft för kvaliteten på universitetet och i det omgivande samhället. Geografiämnet bildar tillsammans med arkeologi, biblioteks- och informationsvetenskap, historia, kultursociologi och religionsvetenskap, Institutionen för kulturvetenskaper. Som enda lärosäte i landet erbjuder Linnéuniversitetet kurser i geografi inom Lärarlyftet. Ämnesområde för befattningen: Geografi Placeringsort tillsvidare: Växjö eller Kalmar, resor mellan orterna förekommer. Anställningens omfattning: Tillsvidare, 100 %. Tillträde: 1 januari 2025, eller enligt överenskommelse. I normalfallet tillämpas provanställning. Arbetsbeskrivning Arbetet omfattar undervisning inom ämnet geografi, särskilt med inriktning kulturgeografi. I detta ingår att följa kunskapsutvecklingen inom geografiforskning och inom geografi som skolämne. Flera av våra geografikurser riktar sig till lärarstudenter på alla nivåer (1–3, 4–6, samt ämneslärarutbildningen), och geografididaktiska inslag är därför vanligt förekommande. Undervisningen bedrivs både för studenter som studerar på campusförlagda och distansbaserade utbildningar. En stor del av geografiämnets utbildningsverksamhet sker idag inom Lärarlyftet genom distansundervisning för yrkesverksamma lärare. I tjänsten ingår även kursansvar, kursadministration, samt examination och handledning av självständiga arbeten på grundnivå. Planering och utvecklingsarbete sker till stor del i arbetslag. I anställningen som universitetslektor i geografi förväntas du aktivt delta i institutionens och ämnets inre arbete i form av administration, planering och pedagogiskt utvecklingsarbete. I tjänsten ingår tid för administration och för kompetensutveckling. Ledningsuppdrag kan komma att ingå i arbetsuppgifterna. Då Institutionen för kulturvetenskaper är högt profilerad inom forskning och erbjuder en aktiv forskningsmiljö ser vi gärna att kompetensutvecklingstiden används till forskning. Den sökande förväntas att bedriva egen forskning, att aktivt ansöka om externa forskningsmedel och att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som är av betydelse för arbetsuppgifterna. Undervisning och möten kan ske på båda campus. Institutionen eftersträvar en jämn könsfördelning bland anställda. Då de flesta i lärarkollegiet i geografi är män ser vi gärna kvinnliga sökande. Behörighet Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i endera: geografi, kulturgeografi, naturgeografi, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Med motsvarande vetenskaplig kompetens avses i regel examen från utländskt universitet med i huvudsak samma nivå och kvalitet som svensk doktorsexamen i geografi, kulturgeografi eller naturgeografi. Bedömningsgrunder Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden. Vägledande för bedömningen av den vetenskapliga skickligheten är den egna forskningens självständighet, omfattning och kvalitet. Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning och avser såväl utveckling, planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska visa på ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och till den egna lärarrollen. Särskilt meriterande • Dokumenterad erfarenhet av undervisning i geografididaktik och inom skolgeografiskt relevanta områden, särskilt inom fältet klimat- och hållbarhetsfrågor. • Fullgjord högskolepedagogisk utbildning motsvarande SUHF:s nationella riktlinjer. • Geografisk forskning som uppmärksammar planetära aspekter av hållbar utveckling, Antropocen och klimatnödläge. • Framstående forskning i pedagogik och/eller geografididaktik, särskilt med skolgeografisk inriktning. • Pedagogiskt lednings- och utvecklingsarbete. God kommunikations- och samarbetsförmåga värderas högt. När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten. Kontaktpersoner Prefekt: Fredrik Hanell [email protected] Studierektor: Mirek Dymitrow [email protected] Ämnesföreträdare: Martin Gren [email protected] HR-partner: Maria Furbring [email protected] Fackliga företrädare nås via Linnéuniversitetets växel: +46 (0)772-28 80 00 Välkommen med din ansökan senast den 24 juni 2024 Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen. Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer - Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 23.59 sista ansökningsdagen. Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Mer info

Omfattning Heltid
Varaktighet Tillsvidare
Antal platser 1
Lön Fast månads- vecko- eller timlön

Sök jobbet

Ansök via arbetsgivarens hemsida

Skicka ansökan

Dela annons