Om tjänsten

Besök hemsida
Omfattning Deltid
Publicerad 2024-01-31

Mo Gård är ett stiftelseägt idéburet kunskapsföretag med över 75 års samlad erfarenhet och specialiserad kompetens kring kommunikation, kombinerade funktionsnedsättningar och utmanande uttryckssätt. Vi erbjuder insatser enligt LSS till personer med kombinerade funktionsnedsättningar som har behov av anpassningar kring kommunikation och miljö. Mo Gård bedriver grupp- och servicebostäder samt dagliga verksamheter i Uppland, Stockholm, Södermanland, Östergötland och Skåne. Vårt fokus är alltid att se ur individens perspektiv. Genom kompetens, respektfullt bemötande, anpassning och omsorg skapar vi på Mo Gård förutsättningar till ett gott liv. Mo Gårds kärnvärden är Engagerade, Kreativa och Trovärdiga. Mo Gård har lång erfarenhet och kompetens av att utföra stödinsatser till personer med intellektuella funktionsnedsättningar och/eller autism som är döva, har hörselnedsättning eller har en kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet. Vi har även hög kompetens av att ge stöd till hörande personer med kombinerade funktionsnedsättningar som behöver mötas av specifik kunskap och anpassningar i den omgivande miljön för att få och utveckla en fungerande kommunikation. Beroende på när du förlägger din praktik kan vi erbjuda dig grundutbildning inom exempelvis teckenspråk, kommunikation och bemötande och lågaffektivt bemötande. Ett stipendium på 15000 kr utgår för LIA praktik som genomförs vid studier till stödpedagog.  Under din praktik får du möjligheten att jobba i en verksamhet som har erfarenhet och specifik kompetens av att erbjuda individanpassade helhetslösningar i boende och daglig verksamhet eller boende och anpassad gymnasieskola till personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism. Varmt välkommen med din ansökan!

Mer info

Omfattning Deltid
Varaktighet 11 Dagar - 3 Månader
Antal platser 1
Lön Fast månads- vecko- eller timlön

Sök jobbet

Ansök via arbetsgivarens hemsida

Skicka ansökan

Dela annons